Berättelser om Heroin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Narkotikans historia

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin