Få hjälp

Har du en fråga eller vill du ha tips på vart du kan vända dig?

 

Sök bland våra besvarade frågor

Sök efter innehåll

Vart kan jag vända mig?

Man kan behöva stöd om man själv eller någon i ens närhet dricker för mycket alkohol, använder andra droger eller spelar för mycket om pengar. Det kan också finnas andra orsaker till att man behöver hjälp och stöd.

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 3 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas