Besvarad fråga

Vad är farligast av alkohol och cannabis?

Svar

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt.

Det finns mer forskning på hur alkohol skadar kroppen än vad det finns på hur cannabis skadar kroppen. Det beror på att alkohol historiskt har använts lagligt och utbrett i de flesta av världens länder. Det behöver man ha med sig när man tittar på forskningsläget om vad man hittills vet. Till exempel är det svårt att titta på sambandet mellan cannabis och cancer eftersom många cannabisanvändare också använder tobak (1).

Det är också så att skador och effekter av olika droger skiljer sig åt från individ till individ och beror bland annat på:

 • gener
 • hur mycket drogen används
 • hur ofta drogen används
 • hur stark sammansättningen på drogen är

Ofta hänger bruk av cannabis ihop med alkoholbruk. När man frågar elever i nian och gymnasiet är det fler av de som använder cannabis som svarar att de också använder alkohol, jämfört med de som inte använder cannabis (2).

Det finns olika sätt att se på vad som är skadligt. Sjukdom, död, risk för beroendeutveckling, koppling till våld och olyckor är några.

Cannabis är kopplat till ökad risk för:

 • sjukdom i luftvägarna
 • nedsatt kognitiv funktion (tankeförmåga, uppmärksamhet och koordination) kan leda till trafikolyckor
 • korta psykoser, schizofreni och andra kroniska psykoser
 • låga skolresultat, problem på arbetsmarknaden, behov av ekonomiskt stöd
 • kronisk bronkit
 • testikelcancer

(1)

Alkohol har visat sig vara kopplat till:

 • risk för olyckor och våld (3)
 • cancer
 • leversjukdomar
 • hjärtsjukdomar och högt blodtryck
 • psykiska sjukdomar
 • sjukdomar i mage och tarmar
 • sjukdomar i bukspottkörteln
 • hudsjukdomar
 • nervskador
 • sjukdomar i muskler, leder och skelett

(4)

Risken att dö av en överdos är större av alkohol än av cannabis. På senare tid har cannabis blivit starkare (2). Spice är olika konstgjorda cannabinoider framtagna i laboratorium. De kan orsaka död genom överdos (5).

Några forskare har tittat på vilka droger som är skadligast för individen (den som använder drogen) och för omgivningen. De droger som kom högst upp när de tittade på vad som är skadligast för individen var: heroin, crack och metamfetamin. Det som kom högst upp när de tittade på vad som är mest skadligt för omgivningen var: alkohol, heroin och crack (6).

Senast uppdaterad

14 december 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Under den 6 juli till 4 augusti svarar vi inte på frågor. Det går bra att skicka in frågor under den perioden, men svaret kommer senare.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis