Besvarad fråga

Är det okej att en tonåring blir bjuden på alkohol av sina föräldrar?

Svar

Svaret på frågan blir olika beroende på om man söker svar i forskning eller i den svenska alkohollagen.

Forskning
Vuxnas inställning till alkohol påverkar hur mycket deras tonåringar dricker. Unga som får prova alkohol hemma dricker i större utsträckning mer och oftare alkohol än de som inte blir bjudna på alkohol hemma. Unga som inte får prova alkohol hemma dricker alltså mindre och vid färre tillfällen än de som blir bjudna på alkohol hemma.

Ju tidigare i livet en person börjar dricka, desto större är risken för att den personen utvecklar alkoholproblem senare i livet.

Lagen
Enligt alkohollagen är det tillåtet att bjuda den som är under 20 år på en mindre mängd alkoholdryck under uppsikt med hänsyn tagen till sammanhang, mognad och ålder. Alkohollag (2010:1622), 3:e kapitlet 9:e § (paragrafen) 3:e stycket.

Varför?
En del tror att vuxna kan lära unga att dricka på ett måttligt sätt och att det därför är bra att bjuda hemma. Det stämmer inte.

Senast uppdaterad

15 november 2021

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar