Besvarad fråga

Hur många barn lever i familjer med alkoholproblem?

Svar

Alkohol påverkar människor och familjer på olika sätt. Det är långt ifrån alla som söker kontakt med vården fast det finns problem. Det gör att det är svårt att veta hur vanligt det är. Det finns olika beräkningar på hur många barn som växer upp i familjer där någon vuxen har alkoholproblem.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har gjort en litteraturgenomgång av vetenskapliga studier med skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem.

Rapporten visar att:

  • drygt vart femte barn i Sverige, det blir cirka 430 000 barn, har någon gång under uppväxten haft minst en förälder har med alkoholproblem
  • 15 procent av alla barn i Sverige, det blir cirka 320 000 barn, har påverkats negativt på något sätt av att minst en förälder har haft alkoholproblem
  • 10 procent av alla barn i Sverige, det blir cirka 215 000 barn, berättar att de har påverkats mycket negativt av att minst en förälder har haft alkoholproblem

(1)

CAN gjorde 2014 en kartläggning av föräldrar i missbruks- och beroendevård där man såg att 4-5 procent av alla barn, upp till 18 år, har en förälder som fått vård för sitt beroende och relaterade problem. CAN tror att det kan vara fler, men att sättet att mäta inte fångade in alla fall. Denna frågeställning gällde då både alkohol och andra droger (2).

Senast uppdaterad

23 september 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 34 berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen