Besvarad fråga

Hur många dör av alkohol i Sverige varje år?

Svar

Alkohol ökar risken för olika skador och sjukdomar. Alkohol är en av de vanligaste orsakerna till för tidig död, både i Sverige och i världen.

I Sverige var det 2 100 personer som dog av alkohol år 2022. Dödligheten av alkohol är mer än tre gånger så hög bland män som bland kvinnor. Det som räknats med då är fall då alkoholen orsakat sjukdom och skador som lett till döden, eller där alkohol varit en orsak som bidragit.

Alkohol ökar risken för flera cancertyper. Det man vet är att alkohol ökar risken för att få cancer i munhåla, svalg, matstrupe, struphuvud, lever, tjock- och ändtarm och bröstcancer hos kvinnor.

Mer än vart tionde dödsfall i dessa typer av cancer i Sverige beräknas vara orsakad av alkohol. En högre alkoholkonsumtion kan medföra en högre risk för cancer. Men även låg och måttlig konsumtion av alkohol ökar risken för flera cancerformer. 

Alkohol är även den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. Bland ungdomar 15–19 år i Sverige är det alkohol som är orsaken till flest förlorade friska levnadsår. Det beror på beroendesyndrom, självskadebeteende, våld, transportolyckor och andra olyckor.

Senast uppdaterad

14 december 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis