Besvarad fråga

Hur många ungdomar under 18 år dricker alkohol?

Svar

I CAN:s nationella skolundersökning ställs ända sedan 1971 frågor om alkohol och andra droger till skolelever. Sedan kring år 2000 har andelen skolelever som dricker alkohol minskat mycket. Nivåerna har mer än halverats.

I 2023 års undersökning svarade 39 procent av eleverna i årskurs 9 och 70 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna.

I både årskurs 9 och i gymnasiets år två var det fler flickor än pojkar som uppgav att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Det var 43 procent av flickorna och 34 procent av pojkarna i årskurs 9. I år två på gymnasiet var det 73 procent av flickorna och 68 procent av pojkarna.

Andelen elever som svarade att de hade druckit alkohol under den senaste månaden var 17 procent i årskurs 9, och 46 procent i gymnasiets år 2.

Senast uppdaterad

14 december 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis