Besvarad fråga

Hur mycket måste man ha druckit för en viss promillenivå?

Svar

Det går inte att svara på då det är högst individuellt. Man kan inte heller säga att en viss mängd alkohol alltid ger en viss promillenivå för en viss individ eftersom det finns många faktorer som har betydelse. Saker som spelar in är:

  • människor är olika stora
  • har olika biologiska förutsättningar för att hantera alkohol
  • har olika mängd vatten och fett i kroppen
  • har ätit olika lång tid innan dryckestillfället
  • har olika mycket blod i kroppen som alkoholen späds ut i

Med alkoholkoncentration i kroppen menas mängden alkohol som finns i blodet. Denna koncentration mäts i promille, vilket betyder tusendel. Har man en promille alkohol i blodet består blodet alltså till en tusendel av alkohol.

Alkoholen når blodet med viss fördröjning vilket kan leda till att man blir mer berusad än man tänkt om man dricker snabbt. Det är även så att man känner sig mer påverkad under tiden promillenivån ökar. När man slutar dricka så vänjer man sig och kan lyckas kompensera till viss del för alkoholens effekter. Detta kan medföra att man snart inte upplever sig som lika påverkad längre fast man har kvar samma promillenivå i blodet.

Generellt finns det vissa typiska effekter på kroppen kopplade till promillenivå, förutsatt att personen har en normal tolerans mot alkohol.

Nedanstående lista ger en schematisk bild av olika effekter och gäller företrädesvis för vuxna. Människor med högre tolerans för alkohol kan känna av de här tecknen först vid något högre promillenivåer.

Promillenivåer

0,2 promille
Värmekänsla. Avspänning. Glad och pigg. Självkritik minskar. Svårare att känna sådant som lukt, smak och smärta. Sänkt koordination och reaktionshastighet.

0,5 promille
Upprymdhet. Hämningar minskar. Ännu sämre precision och reaktionshastighet. Sämre uppmärksamhet, koncentration och förmåga att ta in information. Forskning har visat att det välbefinnande som alkohol ger är som störst innan du överstiger 0,55 promille.

0,8 promille
Personen kan bli högljudd, bland annat beroende på nedsatt hörsel. Överdrivna/yviga rörelser. Långsammare reflexer. Dålig koordination. Sämre synförmåga. Överdriven självsäkerhet och eventuella omdömeslösa handlingar.

1,0 promille
Sluddrigt tal. Svårt att gå. Försämrad muskelkontroll/kroppskontroll. Känslosvall.

1,5 promille
Balans och koordination starkt påverkade. Raglande gång. Utslagen reflektion och självkritik. Känsloutbrott med aggressivitet eller plötsliga gråtattacker. Risk för kräkning.

2,0 promille
Personen har svårt att stå utan stöd och har svårt att vara upprätt. Dubbelseende. Kräkningar.

3,0 promille
Personen uppfattar inte vad som händer. Trötthet, somnar eventuellt.

4,0 promille
Medvetslöshet. Mycket långsam andning, risk för andningsförlamning. Stor risk för dödlig alkoholförgiftning.

Källor

Johan Franck och Ingrid Nylander. (2015). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

26 september 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 34 berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen