Besvarad fråga

Hur påverkar alkohol träning?

Svar

Alkoholkonsumtion påverkar kroppen och förmågan att prestera. Det är lite olika hur kroppen påverkas direkt efter någon druckit, dagen efter och på lite längre sikt (1).

När någon druckit

Många saker påverkas negativt, så som:

 • precision
 • reaktion
 • koordination
 • koncentration

(1)

Skaderisken ökar vid alkoholintag. Även en mindre mängd alkohol ökar risken för att skada sig, särskilt i samband med osäkerhet och trötthet (1).

Det som inte påverkas så mycket om personen druckit en mindre mängd är maximal styrka och kraft. Man blir sämre på styrkeövningar som kräver koordination, vilket är de flesta övningar. Uthålligheten försämras också. Det beror på att kroppen:

 • inte använder kolhydrater lika bra
 • att det är lättare att få mjölksyra
 • kroppen blir uttorkad
 • har sämre värmereglering

(1)

Dagen efter

Negativa effekter av alkohol finns kvar efter det att alkoholen har brutits ned. Den fysiska prestationsförmågan kan vara sämre i upp till 60 timmar efter att man druckit alkohol (1).

Även dagen efter påverkas följande negativt:

 • precision
 • reaktion
 • koordination
 • koncentration

(1)

Det leder till att det blir försämring i:

 • reaktionstider
 • beslutsförmåga
 • koordination
 • muskelstyrka

(1)

Försämringen är tydligast när uppgifterna är mer komplicerade. Det blir extra om man lägger till en yttre störning, till exempel ljud. Personen blir sämre på att snabbt och korrekt lösa krävande uppgifter. Denna försämring märks tydligt i till exempel lagidrott där medspelares och motspelares positioner snabbt ändras och snabba beslut behöver tas hela tiden. Där kan publiken vara ett störningsmoment (1).

Muskelstyrkan försämras på två sätt; muskelns förmåga att utveckla kraft och nervsystemets förmåga att aktivera muskeln är båda nedsatta. Kondition och uthållighet påverkas, men inte jättemycket (1).

På längre sikt

De negativa effekterna som man ser direkt hos någon som druckit samt dagen efter försvinner när kroppen återhämtat sig från alkoholen. Alkoholkonsumtion sänker nivåerna av uppbyggande hormoner i 24 timmar efter alkoholkonsumtion. Det gör återhämtningstiden längre. Om någon dricker upprepat flera dagar i rad blir försämringarna därför ännu större. De sänkta hormonnivåerna försämrar uppbyggnaden av:

 • skelettmuskler
 • de snabba och explosiva muskelfibrerna

(1)

Alkohol gör också att man lättare får infektioner. Detta beror huvudsakligen på att immunsystemet försvagas (2).

Små doser alkohol kan ha en avslappnande och stillande effekt. Därför är det förbjudet under tävlingar i precisionsidrotter (1).

Senast uppdaterad

15 februari 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis