Besvarad fråga

Hur påverkas reaktionsförmågan av droger?

Svar

Många droger ger en försämrad reaktionsförmåga. En del droger kan göra att man känner ökad energi, vakenhet och medvetenhet (1). Det betyder dock inte att reaktionsförmågan går hand i hand med känslan. Bilkörning kräver opåverkad reaktionsförmåga. Därför har flera studier gjorts på hur körförmågan påverkas av droger.

Reaktionstiden blir längre redan vid låga promillenivåer för den som druckit alkohol. Det gäller särskilt i situationer som är komplexa och där man behöver ta snabba beslut (2).

Det blir också svårare för kroppen att koordinera rörelserna. Alkoholen bedövar det centrala nervsystemet. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre. Det blir svårare att helt kontrollera sina rörelser (2).

Det är även så att synen försämras när alkoholhalten i blodet ökar eftersom ögonens förmåga att samarbeta minskar. Det blir då till exempel svårare att bedöma avstånd (2).

Narkotika, som till exempelvis amfetamin, cannabis, heroin och kokain, påverkar alla körförmågan. Gemensamt för de här drogerna är att de påverkar nervsystemet. De kan orsaka trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, sömnighet eller upprymdhet (2).

Läkemedel kan också påverka uppmärksamhetsförmågan och reaktionstiden. Det kan vara så även om man har läkemedel utskrivna av läkare och ska ta dem (2,3).

Körförmågan försämras både av alkohol och den vanligaste narkotikatypen, cannabis. I kombination blir körförmågan ännu mer nersatt (4).

Källor

1. Beroendemedicin, J. Franck/ I. Nylander, Studentlitteratur, 2015

2. Trafikverket, text om alkohol och andra droger och körförmåga

3. FASS

Senast uppdaterad

25 augusti 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 30 berättelser

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar