Besvarad fråga

Vilka risker kan man utsätta sig för när man dricker alkohol?

Svar

Att börja dricka alkohol och att dricka mycket alkohol tidigt i livet kan öka risken för att man får problem och skador även senare i livet. Att dricka alkohol kan också leda till mer direkta problem, både för den som dricker alkohol och för personer i hens närhet (1).

När alkohol bryts ned i kroppen bildas ämnet acetaldehyd. Det är ett ämne som både är giftigt och cancerframkallande. Acetaldehyden ligger bakom en stor del av alkoholens långsiktigt negativa effekter på kroppen (2).

Alkohol påverkar alltid kroppen negativt, även om man bara dricker lite. Alkohol kan orsaka eller förvärra skador och sjukdomar i hela kroppen (3).

Man utsätter sig för olika risker när man dricker alkohol. Utöver att alkohol är skadligt för kroppen försämras till exempel ens omdöme, impulskontroll, koordination och uppmärksamhet.

Man beter sig därför på ett annorlunda sätt, eller gör saker som man inte skulle gjort om man inte druckit alkohol. Det blir större risk för att man råkar ut för olyckor, hamnar i bråk eller på andra sätt utsätter sig själv eller andra för fara.

Den som dricker alkohol kan bli slarvig och glömsk och därför tappa bort saker. Det är också större risk för att bli bestulen, eftersom man inte har lika bra koll på sina saker. (3,4,5)

Källor

4. Johan Franck och Ingrid Nylander (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

29 augusti 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen