Besvarad fråga

Vilka risker kan man utsätta sig för när man dricker alkohol?

Svar

Man utsätter sig för olika risker när man dricker alkohol. Utöver att alkohol är skadligt för kroppen blir omdöme, koordination, uppmärksamhet och andra förmågor sämre. Man beter sig därför på ett annorlunda sätt än vad man skulle gjort om man vore nykter.

  • Alkohol en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ. Därför kan alkohol orsaka sjukdomar och skador.
  • Alkoholens påverkan på hjärnan kan göra att användaren hamnar i bråk eller på annat sätt utsätter sig själv eller andra för fara.
  • Man kan råka ut för olyckor, till exempel fallolyckor, brandolyckor, trafikolyckor och drunkningstillbud.
  • Berusade personer kan ha svårt att tolka andras signaler.
  • Den som har druckit kan få svårt att kontrollera sina impulser och därför göra saker som den annars inte hade gjort.
  • Den som dricker kan bli slarvig och glömsk vilket gör att hen kan tappa bort saker som t.ex. mobil, pengar, nycklar osv.
  • Risken att bli bestulen ökar eftersom man inte har samma koll på sina saker när man är berusad.

Alkohol är svårdoserat eftersom det tar ett tag från att alkoholen dricks tills den tagits upp i blodet och börjat påverka hjärnan. Det finns därför en risk att man dricker sig mer berusad än man tänkt sig.

Senast uppdaterad

22 november 2021

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar