Besvarad fråga

Är det sant att amfetamin används vid ADHD?

Svar

Ja, det är sant.

Den vanligaste medicinen vid ADHD innehåller dock metylfenidat. Det är ett centralstimulerande ämne som liknar amfetamin.

Amfetamin kan användas som läkemedel vid ADHD-behandling, utöver metylfenidat (1). Metylfenidat är förstahandsval för behandling av ADHD hos barn, ungdomar och vuxna.

Det finns olika godkända läkemedel för behandling av ADHD i Sverige, bland andra Concerta, Equasym, Medikinet och Ritalin. Medicinerna får skrivas ut av läkare efter en grundlig utredning (1,2).

Det finns andra substanser i andra läkemedel som inte innehåller amfetaminliknande centralstimulerande ämne. Exempel på det är atomoxetin i läkemedlet “Strattera” (3).

Medicinerna kan göra det lättare att koncentrera sig och fokusera på en uppgift. De kan också minska rastlöshet och impulsivitet.

Det är stor skillnad på ADHD-medicin som man får utskrivet av sin läkare jämfört med att köpa amfetamin olagligt. Läkemedel är framtagna i kontrollerade former och har undersökts noga innan godkännande. Att köpa amfetamin olagligt på den illegala marknaden kan vara farligt då man inte vet vad det innehåller (3).

Under 1930-talet började man använda amfetamin som läkemedel mot vissa typer av sjukdomar och symptom. Amfetamin användes bland annat som lugnande medel för barn med utagerande beteende, beteenden som idag utgör vissa av kriterierna för diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) (1).

Källor

1. Johan Franck och Ingrid Nylander (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

12 mars 2024

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis