Besvarad fråga

Är det sant att amfetamin används mot ADHD?

Svar

Ja, det är sant.

Den vanligaste medicinen mot ADHD innehåller dock metylfenidat som är ett centralstimulerande ämne som liknar amfetamin.

Amfetamin kan används som läkemedel vid ADHD-behandling utöver förstahandspreparatet metylfenidat.

Metylfenidat är förstahandsval för barn, ungdomar och vuxna. Det finns olika godkända läkemedel för behandling av ADHD i Sverige, bland andra Concerta, Equasym, Medikinet och Ritalin. Medicinerna får skrivas ut av läkare efter en grundlig utredning.

Det finns andra substanser i andra läkemedel som inte innehåller amfetaminliknande centralstimulerande ämne. Exempel på det är atomoxetin i läkemedlet “Strattera” eller guanfacin i läkemedlet “Intuniv”.

Medicinerna förbättrar uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och minskar förekomsten av impulsivt beteende. Detta gör medicinerna genom att stimulerar delar av hjärnan som annars är underaktiva hos patienten. De olika medicinerna finns i olika styrkor och har lite olika egenskaper och verkningstider.

Skillnaden på att ta ADHD-medicin för att man fått det utskrivet av läkare och att köpa amfetamin på annat sätt är stor. Läkemedel är framtagna i kontrollerade former och utvärderade för att godkännas. Amfetamin som köps på den illegala marknaden kan innehålla olika saker från gång till gång.

Under 1930-talet började man använda amfetamin som läkemedel mot vissa typer av sjukdomar och symptom. Amfetamin användes bland annat som lugnande medel för barn med utagerande beteende. Beteenden som idag utgör vissa av i kriterierna för diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders).

Källor

Beroendemedicin, J. Franck/ I. Nylander, 2015

Senast uppdaterad

4 februari 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar