Besvarad fråga

Är cannabis skadligt för ungdomar?

Svar

Ja, cannabis är en narkotikaklassad drog som kan påverka hälsan negativt. Cannabis är beroendeframkallande och påverkar olika personer på olika sätt (1). Att använda cannabis när man är ung ökar risken för allvarliga och långvariga biverkningar.

Saker som påverkar vilka effekter cannabis får på kroppen och hjärnan är:

 • hur många gånger personen använder cannabis
 • hur lång tid det går mellan tillfällena
 • hur drogen intas
 • hur stark cannabis man använder
 • hur mycket man använder
 • om man använder cannabis tillsammans med andra substanser

(1,2)

Det finns forskning som visar att barn och ungdomar är mer känsliga för att påverkas av cannabis än vuxna. Bland annat är det större risk för:

 • försämrad kognitiv funktion (som minne, planeringsförmåga, beslutsfattande och reaktionsförmåga)
 • försämrat konsekvenstänkande
 • försämrad koordination
 • försämrat minne
 • ökat risktagande
 • psykoser och depression.

Man kan även få fysiska skador, framför allt efter långvarig cannabisanvändning (1,2).

Källor

1. Johan Franck och Ingrid Nylander (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

3 juli 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis