Besvarad fråga

Är cannabis skadligt för ungdomar?

Svar

Ja, cannabis är en narkotikaklassad drog som kan ge negativa hälsoeffekter. Cannabis är beroendeframkallande. Det kan leda till att den som använder det tappar kontrollen över sitt användande. Personen kan själv vara omedveten om sitt beroende och skapa bortförklaringar och ursäkter till att fortsätta använda, trots att användandet kan ställa till problem. Cannabis på verkar olika individer på olika sätt. Saker som påverkar vilka effekter det får på hjärnan är;

  • Hur många gånger personen använder cannabis
  • Hur lång tid det går mellan tillfällena
  • Hur drogen intas
  • Vilka nivåer av rusgivande och psykoaktiva ämnen drogen innehåller

Det finns forskning som visar att barn och ungdomar är mer känsliga för att påverkas av cannabis än vuxna.

Funktioner i hjärnan som riskerar att försämras är:

  • Förmågan till inlärning
  • Flexibelt tänkande
  • Associationsförmåga
  • Minne

Såväl skolprestationer, som idrott och andra fritidsintressen kan påverkas negativt. Allt som kräver planering, beslutsfattande, reaktionsförmåga, precision och samarbete med andra riskerar att försämras av cannabisanvändning. Även fysiska skador kan uppstå, framför allt efter långvarig cannabisanvändning.

Källor

Beroendemedicin 2015. J. Franck och I. Nylander. Studentlitteratur

Folkhälsomyndigheten, Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk, 2016

Senast uppdaterad

16 september 2021

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar