Besvarad fråga

Är det olagligt att vara påverkad av narkotika?

Svar

Det är olagligt att med mening använda narkotika. Att vara påverkad av narkotika är inte olagligt i sig. Det är domstolen som avgör vad som betraktas som lagligt eller inte från gång till gång. De tar då ställning till om användningen var med mening eller inte.

All hantering av narkotika i Sverige är olaglig, det betyder att det är olagligt att äga eller förvara, sälja, langa och använda narkotika. Dessutom är det olagligt att köra fordon under påverkan av narkotika.

Så här står det i Narkotikastrafflagen:

Den som olovligen

  1. överlåter narkotika
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk
  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte
  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk
  5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
  6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika
    döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år

Senast uppdaterad

20 september 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 32 berättelser

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin