Besvarad fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Svar

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Här beskrivs några (men inte alla) skillnader.

Alkohol

Alkohol konsumeras över hela världen. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar dock att de flesta människor inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Saker som påverkar användning av alkohol är till exempel ålder, kön, hälsa, hur rikt landet är, livsstil, religion och kulturella normer (1).

57 procent av alla över 15 år i världen har inte druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Nästan hälften av hela jordens vuxna befolkning har aldrig druckit alkohol (44,5 procent).

Ungefär 2,3 miljarder människor dricker alkohol. WHO delar in världen i sex regioner. Det är bara i tre av dem som alkohol dricks av mer än hälften av befolkningen. Det är i Amerika, Europa och Västra stillahavs-regionen (1).

I alla delar av världen där alkohol konsumeras dricker män både oftare och mer än kvinnor (1).

Narkotika

Det finns beräkningar för användning av olika typer av narkotika bland vuxna i världen. Den vanligaste drogen att ha använt någon gång är cannabis. Det har beräknats att 219 miljoner personer under 2021 någon gång har använt cannabis. Det är 4 procent av världens vuxna befolkning (2).

Andelen vuxna mellan 15–65 år som använt cannabis är högst i Nordamerika. Där beräknas 17,4 procent av befolkningen ha använt cannabis under 2021.

Den näst vanligaste drogen som människor använt någon gång under 2021 var opioider (60 miljoner personer, vilket innebär 1,2 procent av världens befolkning), följt av amfetamin, kokain och ecstacy (2).

Procent av befolkningen i olika regioner som senaste året (2021) använt olika droger

KokainAmfetaminerEcstasyOpioider *
Afrika0,290,380,301,24
Amerika1,652,330,511,74
Asien0,070,450,331,11
Europa0,970,500,650,70
Oceanien2,641,292,142,39

*Även receptbelagda opioider

Källa: UNODC 2023

Tobak

Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att det finns ungefär 1,3 miljarder rökare i världen (3).

Varje år orsakar tobak 8 miljoner dödsfall. Mer än 7 miljoner av dessa dödsfall är på grund av direkt användning av tobak (till exempel att röka cigaretter).

Ungefär 1,2 miljoner dödsfall sker på grund av passiv rökning. Passiv rökning är när man utsätts för och andas in någon annans cigarettrök (3).

Ungas användning i Europa

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) har statistik om droganvändning bland unga från ett 40-tal länder i Europa. Alla siffror nedan kommer från ESPAD-rapporten 2019 (4).

Cigaretter

I hela Europa var det 41 procent av alla unga som någon gång hade rökt en cigarett. Det skilde sig mycket mellan olika länder. På Island var andelen lägst (15 procent) och i Slovakien var den högst (58 procent).

Det var totalt 20 procent av unga i alla europeiska länder som hade rökt cigaretter den senaste månaden.

Flest unga rökare fanns i Italien (32 procent), Bulgarien (32 procent) och Rumänien (31 procent). De länder med lägst andel rökare bland unga var Island (5,1 procent), Norge (10 procent) och Malta (10 procent).

Alkohol

Det var totalt 79 procent av alla unga i Europa som hade använt alkohol någon gång. Också här var det en stor skillnad mellan länderna. Högst andel var det i Ungern, Danmark och Tjeckien, där mer än 90 procent av unga hade provat alkohol. Lägst var det i Kosovo (29 procent) och på Island (37 procent).

Unga som druckit alkohol den senaste månaden var totalt 47 procent i Europa. När man tittarna på länderna separat var det en stor andel (61–74 procent) i Ungern, Grekland, Österrike, Tyskland och Danmark. Lägst andel var det i Kosovo (10 procent) och på Island (11 procent). I Sverige var det 25 procent.

Narkotika

Totalt 17 procent av unga i Europa hade någon gång använt narkotika. Högst andel fanns i Tjeckien (29 procent), följt av Italien (28 procent), Lettland (27 procent) och Slovakien (25 procent).

Bland följande länder var det 10 procent eller mindre som någon gång hade använt narkotika:

  • Kosovo
  • Island
  • Nordmakedonien
  • Ukraina
  • Serbien
  • Sverige
  • Norge
  • Grekland
  • Rumänien

Cannabis var den vanligaste narkotikan att ha använt i alla europeiska länder som deltar i undersökningen. I snitt var det 16 procent av alla unga som någon gång provat cannabis. Högst andel var i Tjeckien (28 procent), Italien (27 procent) och Lettland (26 procent). Lägst andel som provat cannabis (2,9–7,3 procent) fanns i Kosovo, Nordmakedonien, Island och Serbien.

Andra narkotikatyper som rapporterades i undersökningen var ecstasy, amfetamin, kokain, LSD och andra hallucinogener. Att någon gång använt metamfetamin, crack, heroin och GHB var lägre än andra narkotikatyper (totalt 1 procent för alla länder). Den största andelen som hade erfarenhet av ecstasy och LSD eller andra hallucinogener fanns i Estland och Lettland (omkring 5 procent).

Senast uppdaterad

20 september 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Under den 6 juli till 4 augusti svarar vi inte på frågor. Det går bra att skicka in frågor under den perioden, men svaret kommer senare.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis