Besvarad fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Svar

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Nedan beskrivs ett urval av dessa skillnader (men inte alla).

Alkohol

Alkohol konsumeras över hela världen. Men de flesta i världen använder inte alkohol. Saker som ålder, kön, hälsa, hur rikt landet är, livsstil, religion och kulturella normer påverkar användning av alkohol (1).

Det är 57 procent (3,1 miljarder) i världen som inte dricker alkohol. Då har man räknat med alla som är 15 år och uppåt.

Ungefär 2,3 miljarder människor dricker alkohol. Världshälsoorganisationen delar in världen i sex regioner. Det är bara i tre av dem som alkohol dricks av mer än hälften av befolkningen. Det är i Amerika, Europa och Västra stillahavs-regionen (1).

I alla delar av världen där alkohol konsumeras dricker män både oftare och mer än kvinnor (1).

Narkotika

Cannabis

Det finns beräkningar för cannabisanvändning i olika delar av världen. I Afrika ligger användningen på 7,5 procent av befolkningen. I Europa använder 5,2 procent cannabis och i Oceanien 10,2. I Asien använder 1,8 procent av befolkningen cannabis. Det är 12,5 procent som använder cannabis i Nordamerika medan det i Sydamerika är 2,9 procent. Variationen är med andra ord stor. Mellan olika länder och även inom länder kan man se skillnader i grupperingar (2).

Procent av befolkningen i olika regioner som senaste året använt olika droger

Kokain Amfetaminer Ecstasy Opioider och opiater
Afrika 0,27 0,38 0,26 1,24
Amerika 1,54 1,3 0,54 1,86
Asien 0,07 0,42 0,32 1,17
Europa 0,92 0,46 0,65 0,66
Oceanien 2,7 1,27 2,18 2,47

Tobak

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det finns 1,3 miljarder rökare i världen och att hälften kommer att dö på grund av sin rökning (3).

Tobaksrökning beräknas döda mer än åtta miljoner människor världen över varje år. Sju miljoner dör av sin egen rökning och 1,2 miljoner på grund av passiv rökning varje år (3).

Ungas användning i Europa

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) har statistik om droganvändning bland unga från ett 40-tal länder i Europa. Alla siffror nedan kommer från ESPAD-rapporten 2019 (4).

Cigaretter

Om man tittar på alla länder i Europa så var det 41 procent av de unga som någonsin rökt en cigarett. Det skilde sig mycket mellan länder. Lägsta andelen var på Island (15 procent) och högsta i Slovakien (58 procent).

Det var 20 procent totalt av unga i alla länder som rökt cigaretter den senaste månaden. Flest rökare bland unga fanns i Italien och Bulgarien (32 procent) och Rumänien (31 procent). De länder med lägst andel rökare bland unga var Island (5,1 procent), Norge och Malta (10 procent var).

Alkohol

Bland alla unga i länderna samlat var det 79 procent som använt alkohol någon gång, men det skilde mycket mellan länderna. Högst andel var det i Ungern, Danmark och Tjeckien, där mer än 90 procent av unga provat alkohol. Lägst var det i Kosovo (29 procent) och på Island (37 procent).

När det gäller unga som druckit alkohol den senaste månaden var det totalt 47 procent bland alla. I Ungern, Grekland, Österrike, Tyskland och Danmark var det en stor andel (61–74 procent) som druckit alkohol den senaste månaden. Lägst andel var det i Kosovo (10 procent) och på Island (11 procent). I Sverige var det 25 procent som druckit alkohol den senaste månaden. 

Narkotika

Bland unga i Europa var det totalt 17 procent som någon gång använt narkotika. Högst andel fanns i Tjeckien (29 procent), följt av Italien (28 procent), Lettland (27 procent) och Slovakien (25 procent).

Bland följande länder var det 10 procent eller mindre som använt narkotika:

  • Kosovo
  • Island
  • Nordmakedonien
  • Ukraina
  • Serbien
  • Sverige
  • Norge
  • Grekland
  • Rumänien

Cannabis var den vanligaste narkotikan att ha använt i alla europeiska länder som deltar i undersökningen. I medel var det 16 procent av unga som någon gång provat cannabis. Högst andel var i Tjeckien (28 procent), Italien (27 procent) och Lettland (26 procent). Lägst andel som provat cannabis, mellan 2,9–7,3 procent, fanns i Kosovo, Nordmakedonien, Island och Serbien.

Andra narkotikatyper som rapporterades i undersökningen var ecstasy, amfetamin, kokain och LSD och andra hallucinogener. Att någon gång använt metamfetamin, crack, heroin och GHB var längre än andra narkotikatyper (1 procent totalt för alla länder ihop). Den största andelen som hade erfarenhet av ecstasy och LSD eller andra hallucinogener fanns i Estland och Lettland (ungefär 5 procent).

Senast uppdaterad

9 mars 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 31 berättelser

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen