Besvarad fråga

Skulle man kunna ta steget ut att använda cannabis som lugnande/smärtstillande medel och göra det möjligt för läkare att skriva ut?

Svar

Ja, som smärtstillande medel. I Sverige finns sedan 2012 ett godkänt läkemedel som innehåller cannabisextrakt. Läkemedlet är en munspray som läkare kan förskriva till patienter för att lindra symtom relaterade till muskelstelhet vid multipel skleros (MS). Sedan 2017 kan även ett annat läkemedel som innehåller ren cannabis skrivas ut till enskilda individer efter prövning av Läkemedelsverket. Hittills har det skrivits ut till ett fåtal personer med kronisk smärta. I särskilda fall kan ett apotek få tillstånd att lämna ut ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs ett godkänt tillstånd, en så kallad licens.

När man tillverkar läkemedel som innehåller THC så kan man justera nivåerna av olika aktiva substanser, så som man gör vid framställningen av de flesta läkemedel. Det man också gör är att man justerar CBD-nivån. CBD är en ångestdämpande substans som finns i cannabis. Genom att justera THC- och CBD-nivåerna kan man få fram ett bra läkemedel. Att däremot förskriva cannabis för rökning till smärtpatienter är inte aktuellt i Sverige idag. När man röker cannabis frisätts THC mycket snabbt jämfört med om man tar en dos i tablettform. Det gör att patienterna – om de inte redan är vana cannabisrökare – får bieffekter som kraftigt illamående och yrsel. En mer långsam frisättning av läkemedel i kroppen, som man får med individuellt anpassad dos i tablettform, är att föredra. Dessutom är det mer svårdoserat vid rökning och man kan heller inte justera nivåerna av THC och CBD.

Källor

Läkemedelsverket
Cannabisnätverket
NIDA

Senast uppdaterad

22 december 2018

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 20 berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Berättelse

”Vi följer ungdomar genom livet”

Alkohol, Statistik

Berättelse

”Tonåringar är fantastiska”

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak