Besvarad fråga

Vad är en psykos och varför uppkommer den?

Svar

Psykostillstånd innebär en förändrad upplevelse av verkligheten. Den som har drabbats av psykos har ofta svårt att skilja på vad som är fantasi och verklighet. Till exempel kan man höra röster som inte finns eller känna sig förföljd och rädd.

Psykoser kan komma plötsligt eller utvecklas över längre tid. Den kan pågå under en kortare tid eller under flera år. En psykos kan komma en enstaka gång eller upprepade gånger. Psykosen kan bero på sjukdom, traumatiska händelser eller vissa typer av droger.

En psykotisk person är ofta mycket upptagen av tankar och inre upplevelser. Symtom som är typiska för psykos är vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar. Mer om detta finns att läsa här.

Det är viktigt att söka hjälp om man misstänker att man själv eller någon annan har en psykos. Om personen riskerar att skada sig själv eller någon annan, så ska man ringa 112. Om det inte är akut kan man kontakta någon vuxen och berätta om det och få hjälp med att söka vård.

Det kan vara bra att börja med att kontakta elevhälsan på skolan eller en ungdomsmottagning. Man kan också kontakta en vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Även om du inte är säker på om det handlar om psykos – tveka inte att söka hjälp!

Senast uppdaterad

15 juni 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen