Besvarad fråga

Vad blir straffet om någon blir tagen med cannabis?

Svar

Om polisen misstänker att någon använder cannabis agerar de utifrån narkotikastrafflagen. Om någon har använt cannabis eller har en liten mängd på sig, kan hen dömas för ringa narkotikabrott. Straffet kan vara upp till 6 månaders fängelse (1).

Man blir straffmyndig först vid 15 år. Vad som händer beror på om personen är över eller under 15 år (2).

Om man är under 15 år kan man inte dömas av domstolen. Men det misstänkta brottet kan ändå utredas (2). Polisen kommer att kontakta ens vårdnadshavare och göra en rapport till socialtjänsten. Socialtjänsten kommer sedan erbjuda stöd och hjälp till både ungdomen och vårdnadshavaren för att förebygga fortsatt användning av narkotika eller andra problem (3).

När någon är över 15 år upprättas en anmälan om narkotikabrott som polisen utreder. Polisen måste vara snabbare när den misstänkta personen är mellan 15 och 20 år (2). Barn och unga (upp till 20 år) som begår brott ska behandlas annorlunda när det gäller både straff och när polisen och åklagaren utreder brotten (3).

Det finns särskilda ungdomsåklagare som samarbetar med domstolarna, polisen och socialtjänsten (2). Det finns också speciella påföljder som ungdomstjänst, ungdomsövervakning och ungdomsvård (4).

Senast uppdaterad

17 oktober 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen