Besvarad fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

Svar

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3).

Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1).

Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de används utan att en läkare har skrivit ut det på recept till en, eller om man använder mer än man fått utskrivet. 2021 var det totalt 4,7 procent som hade använt sådana läkemedel det senaste året (smärtstillande och/eller sömn-/lugnande läkemedel) (1).

Användning av övriga narkotikaklassade preparat (kokain, ecstacy, amfetamin, hallucinogener, opiater) är mindre vanligt. Det var mellan 0,1 till 1 procent som använt de drogerna. Bland dessa är kokain vanligast (1).

5 procent i befolkningen uppgav att de röker cigaretter dagligen. Motsvarande siffra för snus var 12,1 procent (1).

Det var 84,5 procent av befolkningen som hade druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna (1).

Är det jämnt fördelat?

Ohälsa som beror på alkohol, narkotika och tobak är inte jämnt fördelat i Sverige. De med lägre utbildning och lägre inkomst far mer illa på grund av alkohol, narkotika och tobak än de med högre utbildning och högre inkomst (2).

Totalt i befolkningen har rökning minskat mycket. Men det är till exempel stor skillnad mellan grupper med olika lång utbildning. Bland personer som inte gått gymnasiet rökte 12 procent dagligen. Bland de som studerat vidare efter gymnasiet var det 2 procent som rökte dagligen. Siffrorna kommer från en undersökning från år 2022 (3).

I grupper med unga där föräldrarna har en högre utbildningsnivå är vanligare att testa narkotika någon gång. Men bland grupper med unga som har föräldrar med till exempel lägre utbildningsnivå är det vanligare att använda narkotika oftare. Värt att tillägga här är att de flesta inte använder narkotika alls (4).

 

Läs mer om statistik

Senast uppdaterad

6 mars 2024

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis