Besvarad fråga

Är ecstasy farligare om man samtidigt dricker alkohol?

Svar

Ja, kroppens organ blir mer belastade när de är exponerade för flera gifter, vilket både alkohol och MDMA är.

Genom att ecstasy påverkar både hjärnans reglering av temperaturen i kroppen och vätskebalansen kan ecstasy i sällsynta fall orsaka livshotande störningar i flera av kroppens organ. Kroppstemperaturen förhöjs regelmässigt under ecstasyrus, vilket kan leda till kollapser, värmeslag och dödsfall. Vid högre doser kan hjärtrytmrubbningar och högt blodtryck uppträda.

Eftersom kroppens vätskebalans och kroppens temperatur påverkas av ecstasyrus blir användaren i de flesta fall väldigt törstig vilket kan leda till att användaren dricker mer alkohol än vad som var tänkt. En välkänd risk med ecstasy är att användaren dricker stora mängder vatten vilket riskerar leda till ”vattenförgiftning”.

Vattenförgiftning är ett tillstånd där njurarna inte kan göra sig av med överflödigt vatten vilket gör att blodet blir utspätt. Detta tillstånd leder till förvirring, sänkt medvetande och epileptiska kramper. Det är vid detta livsviktigt att den drabbade hindras från att dricka, även om denne känner sig törstig, och att ambulans tillkallas.

Källor

Beroendemedicin, J. Franck & I. Nylander studentlitteratur 2015.

Senast uppdaterad

15 augusti 2021

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar