Besvarad fråga

Vilken är den farligaste drogen?

Svar

De droger som orsakar flest människors död varje år är alkohol och tobak (2). Det beror bland annat på att de är de vanligaste drogerna.

Vid våldsbrott, som misshandel, hot, rån och sexualbrott, är det vanligt att gärningspersonen är berusad. Alkohol eller droger är inblandat i ungefär vart femte dödsfall i trafiken (3).

I en studie från 2015 visade sig alkohol, heroin och crack vara de farligaste drogerna (4).

Det som orsakar förgiftningsdödsfall är ofta flera olika substanser i kombination. Det kan vara en blandning av illegala substanser, narkotikaklassade läkemedel och läkemedel som inte är klassade som narkotika (1).

Dödsfall av opioider är vanligast. I opioider ingår:

  • Illegala opioider som inte är medicin, exempelvis heroin
  • Läkemedel med opioider, exempelvis oxikodon och tramadol
  • Läkemedel med 0pioider som är till för behandling för opioidberoende, som exempelvis metadon

(1)

Även substanser som kokain, amfetamin och nya substanser som ännu inte klassificerats som narkotika eller hälsofarlig vara orsakar också dödsfall (1).

Den som köper preparat illegalt vet egentligen inte den får. Det kan vara utspätt med andra saker än det som säljaren säger, vara olika starkt olika gånger och så vidare. Den som köper kan inte vara säker på vilken substans den får och hur den ska doseras, vilket gör det extra farligt.

Senast uppdaterad

27 januari 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 30 berättelser

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar