Besvarad fråga

Vilken är den farligaste drogen?

Svar

De droger som orsakar flest människors död varje år är tobak och alkohol (1). Det beror bland annat på att de är de vanligaste drogerna.

Vid våldsbrott, som misshandel, hot, rån och sexualbrott, är det vanligt att gärningspersonen är berusad. Alkohol eller andra droger är inblandat i ungefär vart femte dödsfall i trafiken (2).

I en studie från 2015 visade sig alkohol, heroin och crack vara de skadligaste drogerna (3).

Det som orsakar förgiftningsdödsfall är ofta flera olika substanser tillsammans samtidigt. Det kan vara en blandning av illegala substanser, narkotikaklassade läkemedel och läkemedel som inte är klassade som narkotika (4).

Dödsfall av opioider är vanligast. I opioider ingår:

  • Illegala opioider som inte är medicin, exempelvis heroin
  • Läkemedel med opioider, exempelvis oxikodon och tramadol
  • Läkemedel med opioider som är till för behandling av opioidberoende, som exempelvis metadon

(4)

Även substanser som kokain, amfetamin och nya substanser som ännu inte hunnit klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara orsakar också dödsfall (4).

Den som köper preparat illegalt vet egentligen inte vad den får. Det kan vara utspätt med andra saker än det som säljaren säger. Det kan också vara olika starkt olika gånger. Den som köper kan helt enkelt inte vara säker på vilken substans den får och hur den ska doseras, vilket gör det extra farligt.

Senast uppdaterad

14 december 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis