Besvarad fråga

Får polisen ta pissprov på ungdomar?

Svar

Ja.

I Sverige är det olagligt att använda narkotika och att ha narkotika på sig. Om polisen misstänker att någon har tagit narkotika kan drogtestning användas som en del i att utreda narkotikabrott. Det är oftast urinprov, men kan även vara blodprov (1).

Olika regler gäller beroende på om någon är straffmyndig eller inte. I Sverige blir man straffmyndig när man fyllt 15 år. För att ungdomar under 15 år ska behöva lämna urinprov ska det därför finnas särskilda skäl. Ett sådant beslut måste godkännas av en åklagare (2).

För en person som fyllt 15 år kan polisen genomföra urinprov utan åklagarbeslut. För ungdomar mellan 15–18 år upprättas en anmälan för narkotikabrott som polisen utreder (1). Om provet visar positivt kan det leda till en rättsprocess. Har du fyllt 15 år är det upp till Åklagarmyndigheten att besluta om det ska bli en rättegång (3).

Polisen är skyldig att snabbt utreda brott när den misstänkta är under 18 år. Barn och unga som begått brott ska särbehandlas både när det gäller påföljder och när polis och åklagare utreder brotten. Det är socialtjänsten som i första hand ska erbjuda insatser (3).

Läs mer om lagar här

Senast uppdaterad

28 september 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 30 berättelser

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar