Besvarad fråga

Hur går det till när man klassar något som narkotika?

Svar

I Sverige har vi ett system där vi klassificerar varje substans för sig. Klassificeringen genomförs av två myndigheter: Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Läkemedelsverket har ansvaret för att narkotikaklassa substanser som finns i läkemedel. När ett läkemedel narkotikaklassats krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut det ämne som narkotikaklassats. Det krävs även tillstånd för tillverkning, handel eller innehav (1).

Folkhälsomyndigheten har ansvaret för att narkotikaklassa substanser som inte finns i läkemedel.

Narkotikaklassificeringen bygger på Narkotikastrafflagen, Förordningen om kontroll av narkotika och Lagen om kontroll av narkotika. Lagarna beskriver vad som definieras som narkotika och vilka bestämmelser som gäller.

De substanser som kan komma i fråga för en narkotikaklassificering ska ha beroendeframkallande egenskaper och/eller ge ett rus. Det kan också vara substanser som enkelt kan omvandlas till varor med beroendeframkallande egenskaper och/eller som ger rus.

När någon av de två myndigheterna tycker att en substans eller läkemedel ska narkotikaklassas så rekommenderar de det för regeringen, som sedan fattar beslut. Under utredningen tar myndigheterna fram ett underlag som bland annat beskriver

  • vad substansen är för något
  • om substansen är beroendeframkallande och/eller ger rus
  • vilka hälsoriskerna är
  • de sociala riskerna

Folkhälsomyndigheten har också möjlighet att föreslå att en substans klassificeras som ”hälsofarlig vara”. Det är substanser som anses farliga och som människor kan använda för att berusa sig men som inte omfattas av annan lagstiftning, till exempel Narkotikastrafflagen. Det är inte ovanligt att varor som först klassas som hälsofarliga senare narkotikaklassas.

(2)

Läs mer om lagar

Senast uppdaterad

10 februari 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 32 berättelser

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin