Svar

Drogtester används främst inom vården, kriminalvården och av polis. Även Tullverket och Kustbevakningen kan ta prover vid misstanke om brott. Socialtjänsten och behandlingshem kan behöva ta tester för att veta om en person är drogfri.

Drogtester kan även användas av arbetsgivare vid nyanställningar och en del skolor genomför drogtester. Det finns en myndighet som ska se till att skolor i Sverige drivs på rätt sätt som heter Skolinspektionen. De menar att drogtester av elever enligt lag bara får ske om det är helt frivilligt. Diskussioner har förts hur frivilligt det kan vara när en elev uppmanas ta drogtest i skolan, eftersom eleven behöver skolan. Skolinspektionen har sagt nej till slumpvisa drogtester i skolan.

Källor

Beroendemedicin, J, Franck och I, Nylander. (Red.), Studentlitteratur, 2011

Senast uppdaterad

22 februari 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 31 berättelser

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen