Besvarad fråga

Är flugsvamp narkotika? Hörde att man kan få hallucinationer…

Svar

Röd flugsvamp är en giftig svamp. Den innehåller ämnen som påverkar nervsystemet. Dess gifter är inte narkotikaklassade, men kan i vissa fall göra att man får hallucinationer. Om man äter röd flugsvamp kan man bland annat drabbas av förvirring, oro och sänkt medvetande. I allvarliga fall kan man få kramper. Dessa symtom kan göra att man behöver få behandling på sjukhus (1).

Det finns andra sorters flugsvamp, till exempel vit flugsvamp, som är mycket giftig. Biverkningarna kan vara livshotande (2).

Många svampar innehåller hallucinogena ämnen och växer vilt i naturen eller odlas fram (3,4). Svampar som kan ge hallucinationer innehåller ofta ämnena psilocybin och psilocin. De kan ge fysiska biverkningar som:

  • Yrsel
  • Illamående
  • Svaghet
  • Muskelvärk
  • Darrningar
  • Magsmärtor
  • Förstorade pupiller
  • Ökad puls
  • Förhöjt blodtryck

Det kan också ge psykiska biverkningar som paranoia och att man tappar verklighetsuppfattningen (4).

Svampar som klassificeras som narkotika är fram för allt sådana som rapporteras användas mer frekvent i missbrukssyfte (4). Toppslätskivling är en narkotikaklassad svamp som innehåller psilocybin och psilocin och ämnena är även narkotikaklassade separat (3).

Senast uppdaterad

29 juni 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 34 berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen