Besvarad fråga

Vad är psilocybin?

Svar

Psilocybin är ett ämne som bland annat finns i svampar av släktet slätskivlingar (med det latinska namnet Psilocybe”). Ny forskning tyder på att olika svampar använder psilocybin som ett skydd mot insektsangrepp. Väl i människokroppen omvandlas psilocybin till det psykoaktiva ämnet psilocin. Ämnet förändrar personens tankeverksamhet, känslotillstånd och perception (hur hjärnan tolkar signaler från sinnena).

Trots att psilocybin tillhör den grupp droger som kallas för “hallucinogener” är det ovanligt att dessa droger framkallar regelrätta hallucinationer. Det är alltså ovanligt med overkliga upplevelser som innefattar objekt eller personer som inte finns i personens direkta omgivning, vilket är fallet vid riktiga hallucinationer.

Inom vissa religioner har psilocybin spelat en viss roll och exempelvis har vissa grupper ur den mexikanska ursprungsbefolkningen använt slätskivlingar vid religiösa riter. Psilocybin är narkotikaklassat i Sverige och hantering av exempelvis slätskivlingar kan leda till narkotikabrott. Drogen anses inte ha några beroendeframkallande egenskaper utan upprepat bruk sätts istället i samband med en särskild livsstil, mental utveckling och andlighet.

Källor

EMCDDA

“Beroendemedicin” av J Franck & I Nylander (2015) Studentlitteratur

“Handbok i missbrukspsykologi” C. Fahlke (red.) Liber (2012)

Horizontal gene cluster transfer increased hallucinogenic mushroom diversity“. H. Reynolds m.fl. (2018)

Senast uppdaterad

22 december 2019

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar