Besvarad fråga

Vad gör samhället för att stoppa nätdroger?

Svar

Droger som säljs via internet är

  • klassade som narkotika eller hälsofarliga varor
  • droger som ännu inte är klassade
  • läkemedel eller kopior av läkemedel

Från 2000-talet har nya syntetiska droger, kallade NPS:er (nya psykoaktiva substanser) eller nätdroger, börjat säljas online. Det kan vara preparat med liknande effekter som cannabis, eller preparat med centralstimulerande eller smärtstillande effekt (1).

Oklassade droger är lagliga, men kan ändå omhändertas av tulltjänstemän eller polis och förstöras efter beslut av åklagare eller om substansen är under utredning eller (2, 4).

Flera myndigheter samverkar för att:

  • identifiera och narkotikaklassa nya farliga droger
  • stoppa och förhindra illegal näthandel med droger

(2, 3)

Läs mer om narkotikaklassning

Nationella expertgrupper följer utvecklingen på narkotikamarknaden. Polisens samlar in och analyserar information om kriminell verksamhet. Polisen samarbetar också med andra myndigheter för att snabbt identifiera, kontrollera och förbjuda nya farliga droger (2).

Tullverket förhindrar att beställda droger når köpare, bland annat genom att stoppa postförsändelser som innehåller droger. Beslagen av narkotika i post- och paketflödet har ökat av två skäl: Tullverket lägger mer resurser på kontroller, och smugglingen har ökat (3).

Senast uppdaterad

12 oktober 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen