Besvarad fråga

Varför är droger på nätet lagliga?

Svar

En del av de så kallade nätdrogerna som säljs är lagliga, men långt ifrån alla. Oftast är nya nätdroger lagliga endast för att de ännu inte hunnit utredas. Drogernas eventuellt lagliga status har inget att göra med att de säljs över internet. I Sverige klassas droger som narkotika eller hälsofarlig vara utifrån kemisk sammansättning.

Om det dyker upp nya preparat (som har en ny kemisk sammansättning) blir de inte automatiskt narkotikaklassade, även om de kan förväntas ge samma effekter och skador som preparat som redan är narkotikaklassade. Nya oklassade droger kan alltså vara minst lika farliga som andra droger.

Det finns två myndigheter i Sverige som arbetar med denna fråga: Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bevaka och utreda behovet av klassificering av varor som inte utgör läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för de varor som även används som läkemedel. Om någon av myndigheterna tycker att det finns behov av att narkotikaklassa en substans (och på så sätt göra den olaglig) föreslås det till regeringen, som sedan fattar beslut i frågan.

Senast uppdaterad

24 maj 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen