Besvarad fråga

Varför är droger på nätet lagliga?

Svar

En del av de så kallade nätdrogerna som säljs är lagliga men långt ifrån alla. Drogernas eventuellt lagliga status har inget att göra med att de säljs över internet. Droger klassas som narkotika eller hälsofarlig vara utifrån kemisk sammansättning i Sverige. Om nya preparat dyker upp (som har en ny kemisk sammansättning) är de inte per automatik narkotikaklassade även om de rimligen kan förväntas ge samma effekter och skador som preparat som redan är narkotikaklassade. Nya oklassade droger kan alltså vara minst lika farliga som andra droger.

Det finns två myndigheter i Sverige som arbetar med denna fråga: Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bevaka och utreda behovet av klassificering av varor som inte utgör läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för de varor som även används som läkemedel. I de fall någon av myndigheterna finner behov av kontroll av en substans föreslås detta till regeringen som sedan fattar beslut i frågan.

Senast uppdaterad

22 december 2019

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar