Besvarad fråga

Hur kommer droger in i Sverige?

Svar

Narkotika kommer huvudsakligen in i Sverige genom smuggling. Det förekommer även cannabisodlingar i Sverige. En del läkemedel som blivit förskrivna av läkare säljs vidare illegalt (1).

Tullverket jobbar med att beslagta droger som smugglas. Tullverket skrev en rapport 2017 som heter Drogsituationen 2013-2016. De beskriver där att narkotikahandeln på internet ökade, vilket syntes i ökat antal beslag som gjordes i post- och kurirflödet (2).

Det är i stor utsträckning kriminella nätverk som ser till att drogerna kommer till Sverige (2).

Sverige är också ett transitland för narkotika. Det betyder att narkotika som inte är tänkt att säljas i Sverige förs in i Sverige för att sedan föras vidare till andra länder (2).

Senast uppdaterad

22 januari 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar