Besvarad fråga

Hur kommer droger in i Sverige?

Svar

Narkotika kommer in i Sverige genom smuggling. Det förekommer även cannabisodlingar i Sverige. En del läkemedel som blivit förskrivna av läkare säljs vidare illegalt (1).

De flesta beslag av narkotika görs i den södra delen av landet. Det beror på att det ligger nära kontinenten, där det till exempel finns hamnar och Öresundsbron. Viss narkotika smugglas också genom postförsändelser. Oftast har narkotikan då beställts på internet (2).

Tullverket och Polismyndigheten arbetar hela tiden med att minska tillgången på narkotika i samhället och att bekämpa grov narkotikabrottslighet. Detta arbete sker lokalt, nationellt och internationellt (3).

Det är bland annat genom kriminella nätverk som drogerna kommer till Sverige (4). Sverige är också ett transitland för narkotika. Det betyder att narkotika som inte är tänkt att säljas i Sverige förs in i Sverige för att sedan föras vidare till andra länder (5).

Senast uppdaterad

30 augusti 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen