Besvarad fråga

Vad är lustgas?

Svar

Lustgas är dikväveoxid. Den kemiska beteckningen är N2O. Det är en färglös gas som är svagt sötaktig i smak och lukt (1). Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring inom vården (2) och tandvården (3).

Det som används inom vården är lustgas blandat med syrgas. Man andas då in gasblandningen genom en mask. Det är vanligt att använda lustgas när man föder barn. Gasen påverkar hjärnan så att man slappnar av och inte upplever smärta lika starkt (1).

Den första dokumenterade användningen av lustgas i medicinskt syfte (sövning) ägde rum år 1844. Det var den amerikanske tandläkaren Horace Wells (1815-48) som använde lustgas i samband med utdragning av en tand (4).

Lustgas är inte narkotikaklassat (1).

Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning. Denna gas är inte utblandad med syrgas. Att andas in sådan gas kan vara farligt (5).

Läs mer om lustgas

Senast uppdaterad

22 december 2021

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 32 berättelser

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin