Besvarad fråga

Vad är lustgas?

Svar

Lustgas är dikväveoxid. Den kemiska beteckningen är N2O. Det är en färglös gas som är svagt sötaktig i smak och lukt (1,2). Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring inom vården och tandvården (3,4).

Det som används inom vården är lustgas blandat med syrgas. Man andas då in gasblandningen genom en mask. Det är vanligt att använda lustgas när man föder barn. Gasen påverkar hjärnan så att man slappnar av och inte upplever smärta lika starkt (1,3).

Den första dokumenterade användningen av lustgas i medicinskt syfte (sövning) ägde rum år 1844. Det var den amerikanske tandläkaren Horace Wells (1815-48) som använde lustgas i samband med ett kirurgiskt ingrepp (2).

Lustgas är inte narkotikaklassat. I dagsläget finns ingen åldersgräns.

Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning i syfte att användas som drivgas, främst i gräddsifoner. Denna gas är inte utblandad med syrgas. Att andas in sådan gas kan vara farligt. Till exempel kan man få syrebrist och svimma och skada sig. Upprepad användning kan leda till B12-brist, som kan orsaka nervskador (5).

Läs mer om lustgas

Senast uppdaterad

30 augusti 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Under den 6 juli till 4 augusti svarar vi inte på frågor. Det går bra att skicka in frågor under den perioden, men svaret kommer senare.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis