Besvarad fråga

Vad är lustgas?

Svar

Lustgas (dikväveoxid, N2O,) är ett läkemedel som används som smärtlindring inom vården (1) och tandvården (2). Det är en färglös gas som är svagt sötaktig i smak och lukt (3).

Det som används inom vården är lustgas blandat med syrgas. Man andas då in gasblandningen genom en mask. Det är vanligt att använda lustgas till exempel när man föder barn. Gasen påverkar hjärnan så att man slappnar av och inte upplever smärta lika stark (1). Man kan även känna eufori (4).

Den första dokumenterade användningen av lustgas i medicinskt syfte (sövning) ägde rum år 1844. Det var den amerikanske tandläkaren Horace Wells (1815-48) som använde lustgas i samband med utdragning av en tand (3).

Lustgas är inte narkotikaklassat (4).

Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning. Denna gas är inte utblandad med syrgas. När sådan lustgas andas in kallas det nanging (5).

RISKER

När man andas in lustgas finns det risk för syrebrist. Det finns risk att man svimmar och skadar sig om man faller i samband med avsvimningen.

Lustgas förstör även kroppens vitamin B12. När vitamin B12 slutar fungera kan man få olika skador (5).

Läs mer om lustgas

Senast uppdaterad

22 december 2021

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 20 berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Berättelse

”Vi följer ungdomar genom livet”

Alkohol, Statistik

Berättelse

”Tonåringar är fantastiska”

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak