Besvarad fråga

Är det många ungdomar som använder droger i Sverige?

Svar

Med ordet drog menar vi alkohol, narkotika, doping och tobak. “Använda” kan innebära olika saker, till exempel använt en gång eller använder regelbundet. I CAN:s nationella skolundersökning menas “att använda” att ha använt en drog under det senaste året.

Alkoholkonsumtionen bland svenska skolungdomar har minskat mycket sedan 2000. Rökning av vanliga cigaretter har också minskat mycket, särskilt sedan 2010-talet. Användning av e-cigaretter (vapes) och vitt snus har ökat.

År 2023 var det 39 procent av eleverna i årskurs 9 som hade druckit alkohol under det senaste året. 27 procent hade använt snus (alla snussorter inkluderat) och 19 procent hade rökt cigaretter. I år 2 på gymnasiet var det 70 procent som hade druckit alkohol under det senaste året. 41 procent hade använt snus (alla snussorter inkluderat) och 36 procent hade rökt cigaretter.

Narkotikaanvändning bland unga har varken ökat eller minskat så mycket under de senaste tio åren, utan legat på ungefär samma nivå. 2023 var det 6 procent av eleverna i årskurs 9 och 10 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet som använt narkotika det senaste året.

I skolundersökningen får eleverna också svara på om de någon gång använt narkotikaklassade receptbelagda sömn- eller lugnade läkemedel, smärtstillande läkemedel eller centralstimulerande läkemedel utan att ha fått dem utskrivna av läkare. 2023 var andelen elever som svarade att de hade använt sådana läkemedel under det senaste året 11 procent i årskurs 9 och 15 procent i år två på gymnasiet.

Senast uppdaterad

14 december 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Under den 6 juli till 4 augusti svarar vi inte på frågor. Det går bra att skicka in frågor under den perioden, men svaret kommer senare.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis