Besvarad fråga

Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?

Svar

Det finns många olika droger. Alkohol och tobak är exempel på lagliga droger. Det finns också olagliga droger, som narkotika. Ibland används ordet droger när man egentligen menar narkotika.

Det är vuxna som använder mest droger (både olagliga och lagliga). De använder droger oftare än ungdomar, och använder även större mängder och fler sorter.

Om man tittar närmare på olika åldersgrupper så kan man se bland annat att:

  • Unga (16–29 år) är de som oftast dricker sig berusade av alkohol.
  • Den äldsta av de undersökta åldersgrupperna (65–84 år) är de som dricker alkohol vid flest gånger per vecka.
  • Rökning är vanligast i åldern 17–29 år. Den åldersgruppen är också de som använder mest snus.
  • Störst mängd cigaretter konsumeras i åldersgruppen 50–64 år. Det beror på att det är många i den åldern som röker varje dag.
  • Att ha rökt cannabis det senaste året är vanligast i åldern 16-29 år.

Källor

Senast uppdaterad

15 september 2021

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 34 berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen