Svar

Hur många som skadas av narkotika är svårt att svara på. Man kan däremot titta på statistik om hur många som har vårdats i hälso- och sjukvården för narkotikarelaterad vård.

Bland individer som vårdats för problem relaterade till narkotika är användning av flera substanser i kombination vanligast, följt av opioder (1).

Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten fick omkring 32 800 personer (16–64 år) narkotikarelaterad vård under 2021. Det är 421 färre än 2020. 68 procent av dem var män (2).

Socialstyrelsen beskriver också att under 2019 fick (i befolkningen från 15 år och uppåt):

  • 40 440 personer vård för alkoholrelaterade diagnoser
  • 17 883 personer vård för psykiska störningar och beteendestörningar som orsakats av flera substanser i kombination eller av psykoaktiva substanser
  • 9705 personer vård för opioidrelaterade diagnoser
  • 5915 personer vård för diagnoser kopplat till användning av lugnande läkemedel
  • 5694 personer vård för diagnoser kopplat till cannabisbruk
  • 1049 personer vård för diagnoser kopplat till kokainbruk
  • 779 personer vård för diagnoser kopplat till sitt spelande
  • 375 personer vård för diagnoser kopplat till användning av hallucinogener
  • 139 personer vård för diagnoser kopplat till sniffning

(1)

Anhöriga till den som använder narkotika kan också fara illa. När man frågat anhöriga till personer som använder narkotika om de påverkats negativt av det svarar var fjärde att de gjort det. Det motsvarar 3,8 procent av Sveriges befolkning i åldern 17-84 år (3).

Under 2022 dog 860 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. 43 procent av dödsfallen var olycksfallsförgiftningar, så kallade överdoser. 34 procent var suicid. I 23 procent av fallen har man inte kunnat bedöma om det var avsiktligt eller oavsiktligt. Många förgiftningar inkluderar både narkotikaklassade läkemedel och narkotika utan medicinsk användning (4).

I Sverige är det Socialstyrelsen som har ansvar för att följa upp hur många som dör och vårdas kopplat till alkohol, andra droger och spel.

Senast uppdaterad

12 oktober 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen