Svar

Hur många som skadas av narkotika är lite svårt att svara på. Det man kan se är egentligen hur många som vårdas. Vård för diagnoser relaterade till alkohol (som dock inte är narkotika), flera substanser i kombination och opioder är vanligast.
I Sverige 2019 fick

  • 40 440 personer vård för saker som på något sätt hör ihop med deras alkoholbruk
  • 17 883 personer vård för psykiska störningar och beteendestörningar som orsakats av flera substanser i kombination eller av psykoaktiva substanser
  • 9705 personer vård kopplat till opioider
  • 5915 personer vård kopplat till användning av lugnande läkemedel
  • 5694 personer vård kopplat till cannabisbruk
  • 1049 personer vård kopplat till kokainbruk
  • 779 personer vård kopplat till sitt spelande
  • 375 personer vård kopplat till användning av hallucinogener
  • 139 personer vård kopplat till sniffning
  • 3083 personer vård kopplat till andra droger

(1)

Anhöriga till den som använder narkotika kan också fara illa. När man frågat anhöriga om du påverkas negativt av att en anhörig använder narkotika svarar var fjärde att de påverkas negativt. Sett till hela Sveriges befolkning motsvarar det 3,6 % procent, omkring 280 000 personer i befolkningen 17–84 år (2).

Under åren 2012–2020 har i genomsnitt 890 personer dött varje år av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Under 2020 dog 822 personer av narkotika- och läkemedelsförgiftningar. Närmare hälften av alla 822 dödsfall var olycksfallsförgiftningar, så kallade överdoser. I cirka hälften av dödsfallen nämns fler än en substans på dödsorsaksintygen och i närmare 30 procent av fallen nämns tre eller flera. Många förgiftningar inkluderar både narkotikaklassade läkemedel och narkotika utan medicinsk användning (3).

I Sverige är det Socialstyrelsen som har ansvar för att följa upp hur många som dör och vårdas kopplat till alkohol, andra droger och spel.

Senast uppdaterad

25 mars 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 28 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar

Berättelse

Snack med socialtjänsten

Alkohol, Problem i familjen