Besvarad fråga

Röker svenska ungdomar mer cannabis än ungdomar i de övriga nordiska länderna?

Svar

Nej, det gör de inte. Bland de nordiska länderna är det i Danmark som det röks mest cannabis bland ungdomar.

I en jämförelse mellan andra europeiska länder hamnar de nordiska länderna relativt lågt vad gäller att ha rökt cannabis någon gång under de senaste 30 dagarna. Bland de länder som röker minst cannabis finns Kosovo, Island, Ukraina, Makedonien, Sverige, Serbien, Moldavien, Rumänien och Färöarna, som alla ligger på 2–3 procent. I jämförelsen hamnar alltså Sverige på en femte plats räknat underifrån från botten. Här framgår det att de danska ungdomarna röker mest cannabis bland de nordiska länderna och hamnar på en 20:e plats från botten.

I hela Europa ligger snittet för att ha rökt cannabis under de senaste 30 dagarna på 7 procent. För de nordiska länderna är siffrorna följande:

  • Island 2,1 procent
  • Sverige 2,9 procent
  • Färöarna 3,5 procent
  • Norge 3,8 procent
  • Finland 4,1 procent
  • Danmark 7,4 procent

Källor

Senast uppdaterad

15 maj 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis