Besvarad fråga

Varför börjar man med droger?

Svar

De flesta unga använder inte narkotika. Bland de som använder, är cannabis är den vanligaste typen av narkotika. År 2023 var det 6 procent bland niorna som någon gång provat cannabis. Bland tvåorna på gymnasiet var det 14 procent (1).

I en undersökning 2013 frågade man unga om olika anledningar till att vilja att testa cannabis. Några av anledningarna som kom fram var att man:

  • lär känna andra som använder cannabis, till exempel när man börjar i gymnasiet
  • är missnöjd med sitt liv
  • vill testa för att se hur man mår efteråt
  • är utsatt för grupptryck och/eller är alkoholpåverkad
  • har föräldrar som inte bryr sig

(2)

I samma undersökning frågade man unga som väljer bort cannabis varför de väljer bort det. Några anledningar som kom fram var att man:

  • umgås med andra som inte heller testar
  • påverkas av sina föräldrar att låta bli
  • känner till de negativa konsekvenserna och vill ta hand om sin kropp
  • riskerar att få negativa konsekvenser om man skulle bli upptäckt

(2)

Senast uppdaterad

14 december 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis