Besvarad fråga

Vilka olyckor är vanliga när man har druckit alkohol?

Svar

Alkohol påverkar bland annat:

 • Omdöme
 • Uppmärksamhet
 • Beslutsfattande
 • Självförtroende
 • Aggressivitet
 • Koordinationsförmåga

Alkoholintag ökar risken för olyckor. Alkohol är inblandat i 80 procent av alla våldsbrott (1).

Personer med alkoholberoende har större risk än andra för att drabbas av olyckor som leder till blåmärken, sårskador, frakturer, hjärnskakningar, blödningar i huvudet och att dö i förtid (1).

Mer allvarliga olyckor som har ett starkt samband med alkoholpåverkan är till exempel:

 • Förgiftningar
 • Fallskador
 • Drunkningar
 • Förfrysning
 • Brandolyckor

När man frågar unga om vilka problem de har varit med om i samband med alkohol svarar de till exempel att de:

 • Råkat ut för olycka eller skadats
 • Grälat
 • Haft sex de ångrat dagen efter
 • Förstört kläder och saker
 • Badat på djupt vatten
 • Slagits
 • Blivit utsatt för våld
 • Åkt med berusad förare
 • Själva kört ett fordon berusade

(2)

Trafikolyckor har ett starkt samband med alkohol. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor är det ungefär en femtedel som har alkohol i kroppen. Vid trafikolyckor med bara ett fordon är det ungefär en tredjedel som har alkohol i kroppen (3).

År 2021 dog 47 personer i en alkohol- eller narkotikarelaterad trafikolycka. Det är 22 procent av alla dödsfall i trafiken. Av dessa var det 31 personer som dog i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 11 i olyckor som enbart var narkotikarelaterade och 5 i olyckor som var både alkohol- och narkotikarelaterade (4).

Källor

1. Johan Franck och Ingrid Nylander. (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur. Kapitel 8.

Senast uppdaterad

9 januari 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 34 berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen