Besvarad fråga

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Svar

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar, till exempel många typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i andningsorganen.

I en beräkning av åren 2010-2012 dog 12 000 personer per år i Sverige på grund av rökning.

I samma beräkning såg man att runt 100 000 andra personer per år insjuknade i rökrelaterade sjukdomar.

Att utsättas för andras tobaksrök påverkar också hälsan negativt. Det kallas för passiv rökning. Passiv rökning ökar risken för exempelvis lungcancer och hjärt-kärlsjukdom. I Sverige bidrar passiv rökning till 5–10 fall av lungcancer varje år hos personer som aldrig rökt vanemässigt. Ungefär 400 fall av hjärt-kärlsjukdom varje år hos personer som inte röker eller har rökt tidigare.

Rökning under graviditet ökar risken för att fostret inte utvecklas som det ska, låg födelsevikt och för tidig födsel hos barnet.

Senast uppdaterad

16 februari 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 26 berättelser

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar

Berättelse

Snack med socialtjänsten

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Fem tips för att sluta röka

Tobak och nikotin