Besvarad fråga

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Svar

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar. Till exempel många typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i andningsorganen.

I en beräkning av åren 2010-2012 dog 12 000 personer per år i Sverige på grund av rökning.
Ungefär 100 000 andra personer per år insjuknade i rökrelaterade sjukdomar (1).

Att utsättas för andras tobaksrök kan påverka hälsan negativt. Det kallas för passiv rökning. Passiv rökning ökar risken för exempelvis lungcancer och hjärt-kärlsjukdom.

I Sverige bidrar passiv rökning till 5–10 fall av lungcancer varje år hos personer som aldrig rökt vanemässigt. Det är ungefär 400 fall av hjärt-kärlsjukdom varje år hos personer som inte röker eller har rökt tidigare.

Rökning under graviditet ökar risken för att fostret inte utvecklas som det ska. Det ökar också risken för att barnet väger mindre vid födseln än den annars skulle ha gjort och för att barnet föds för tidigt (2).

Senast uppdaterad

30 augusti 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis