Besvarad fråga

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Svar

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar, till exempel många typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i andningsorganen.

I en beräkning av åren 2010-2012 dog 12 000 personer per år i Sverige på grund av rökning.

I samma beräkning såg man att runt 100 000 andra personer per år insjuknade i rökrelaterade sjukdomar.

Att utsättas för andras tobaksrök påverkar också hälsan negativt. Det kallas för passiv rökning. Passiv rökning ökar risken för exempelvis lungcancer och hjärt-kärlsjukdom. I Sverige bidrar passiv rökning till 5–10 fall av lungcancer varje år hos personer som aldrig rökt vanemässigt. Ungefär 400 fall av hjärt-kärlsjukdom varje år hos personer som inte röker eller har rökt tidigare.

Rökning under graviditet ökar risken för att fostret inte utvecklas som det ska, låg födelsevikt och för tidig födsel hos barnet.

Senast uppdaterad

16 februari 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 32 berättelser

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin