Lustgas

Lustgas används inom vården. Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning. Lustgas kan orsaka syrebrist och vid upprepad användning finns risk för bland annat nervskador.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Vad är lustgas?

Lustgas är dikväveoxid (kemiska beteckningen är N2O,). Det är ett läkemedel som fram för allt används som smärtlindring inom vården och tandvården (1, 2). Den lustgas som används inom vården är blandad med syrgas. Gasblandningen inandas genom en mask. Det är vanligt att lustgas används till exempel när man föder barn. Lustgas är inte narkotikaklassat (3).

År 2023 svarade

5%

av niorna att de någon gång provat lustgas

Vad händer i kroppen?

Gasen påverkar hjärnan så att man slappnar av och inte upplever smärta lika stark (1). Man kan även känna eufori (4). Ruset pågår i någon minut (5).

Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning. Denna gas är inte utblandad med syrgas (6).

När man andas in lustgas finns det risk för syrebrist. Det finns risk att man svimmar och skadar sig om man faller i samband med avsvimningen (6).

Lustgas förstör kroppens vitamin B12. När man får brist på vitamin B12 kan man få olika skador. De vanligaste är:

  • Nervskador med domningskänsla
  • Känselbortfall
  • Muskelsvaghet

(6)

Andra problem man kan få av B12-brist är blodbrist, psykoser och blodproppar/stroke. Om man bara använt lustgas någon enstaka gång så är risken att påverka nivån av vitamin B12 i kroppen liten. Risken ökar ju oftare man använder lustgas, och mängden man tar vid varje tillfälle. Det hjälper inte att ta B12-tillskott eftersom lustgasen förstör vitaminet (6).

Icke-medicinsk lustgas är väldigt kall när den kommer ut ur tuben. Den kan vara nära 100 minusgrader. Det innebär att man kan få köldskador i munnen, matstrupen och luftvägarna. Köldskadorna kan göra att man får svårt att andas och svälja lång tid efteråt (7).

Det finns ingen fastställd gräns för hur mycket lustgas man kan använda innan det är farligt eller uppstår skador. Det varierar från person till person. Risken för allvarliga skador ökar ju mer lustgas man använder (7).

År 2023 svarade

14%

av eleverna i tvåan på gymnasiet att de någon gång provat lustgas

Miljöpåverkan

Lustgas är en stark växthusgas och är dålig för miljön. Den kan även vara skadlig för vårdpersonalen om de kommer i kontakt med höga doser under lång tid (1). Den lustgas som används inom förlossningsvården bryts ned till vanlig luft i speciella anläggningar (8).

Här kan du läsa mer om lustgas i en intervju med Giftinformationscentralen:

Råd om lustgas

 

Senast uppdaterad

8 mars 2024

Våra senaste besvarade frågor om läkemedel

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin