Lustgas

Lustgas används inom vården. Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning. Lustgas kan orsaka syrebrist och vid upprepad användning finns risk för bland annat nervskador.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Vad är lustgas?

Lustgas är dikväveoxid (kemiska beteckningen är N2O,). Det är ett läkemedel som används som smärtlindring inom vården och tandvården (1, 2). Det som används inom vården är lustgas blandat med syrgas. Man andas då in gasblandningen genom en mask. Det är vanligt att använda lustgas till exempel när man föder barn. Lustgas är inte narkotikaklassat (3).

De senaste 5 åren har under

4%

av niorna någon gång sniffat eller boffat

Vad händer i kroppen?

Gasen påverkar hjärnan så att man slappnar av och inte upplever smärta lika stark (1). Man kan även känna eufori (4). Ruset pågår i någon minut (5).

Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning. Denna gas är inte utblandad med syrgas. När sådan lustgas andas in kallas det nanging (6).

När man andas in lustgas finns det risk för syrebrist. Det finns risk att man svimmar och skadar sig om man faller i samband med avsvimningen (6).

Lustgas förstör kroppens vitamin B12. När vitamin B12 slutar fungera kan man få olika skador. De vanligaste är:

  • Nervskador med domningskänsla
  • Känselbortfall
  • Muskelsvaghet

(6)

Andra problem man kan få av B12-brist är blodbrist, psykoser och blodproppar/stroke. Om man bara använt lustgas någon enstaka gång så är risken att påverka vitamin B12 liten. Ju oftare man tar lustgas och ju mer man tar vid varje tillfälle så ökar risken. Eftersom lustgasen förstör vitaminet hjälper det inte om man tar B12-tillägg (6).

 

De senaste 5 åren har ca

3%

av tvåorna på gymnasiet sniffat eller boffat

Miljöpåverkan

Lustgas är en stark växthusgas och är dålig för miljön. Den kan även vara skadlig för vårdpersonalen i höga doser under lång tid (1). Den lustgas som används inom förlossningsvården bryts ned till vanlig luft i speciella anläggningar (7).

Senast uppdaterad

11 november 2022

Våra senaste besvarade frågor om läkemedel

Berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Nyheter

Nyheter

Skatten på alkohol och tobak höjs

Alkohol, Tobak och nikotin

Nyheter

Unga diskrimineras genom drogtester

Amfetamin, Cannabis, Droger, Ecstasy, Heroin, Kokain, LSD och andra hallucinogener