Nyhet

Stöd till personer som använder tramadol i Malmö

Stöd till personer som använder tramadol i Malmö

De som får behandling för beroende och använder tramadol avbryter oftare sin behandling.

Det visar en studie gjord på mottagningen Maria Malmö, som riktar sig till personer under 25 år. De har gjort jämförelser mellan två grupper som fått behandling för beroende hos dem. I den ena gruppen ingick de som använde tramadol. De flesta av dem använde även andra droger. I den andra gruppen ingick de som tog andra droger.

Förutom att de som använde tramadol oftare avbröt behandlingen, var det även vanligare med andra problem. Till exempel var den psykiska hälsan sämre. Det var också vanligare att vara dömd för brott och att sakna sysselsättning.

Nu arbetar två socialsekretare i Malmö aktivt med att ge stöd åt personer i åldern 13–25 år som använder tramadol, för att få fler att söka vård och inte avbryta vården de får.

Läs mer på alkoholochnarkotika.se

Vad är tramadol? 

Tramadol är ett narkotikaklassat smärtstillande läkemedel, som även kan verka ångestsämpande. Tramadol är vanligast som tablett eller kapsel, men finns även som brustablett eller i flytande form på flaska.

Den som slutar med tramadol efter att ha blivit beroende får abstinenssymptom.

Läs mer på Drugsmart:

Läkemedel

Senast uppdaterad

1 mars 2023

Fler nyheter

Välj ämne

Visar 3 av 65 nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin