Nyhet

Informationsinsats om boffning

Informationsinsats om boffning

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att sprida kunskap om risker och allvarliga skador som boffning kan leda till.

Boffning innebär inandning av olika drivgaser, som propan. Drivgaser finns bland annat i torrschampo. Boffning kan vara mycket farligt och skada kroppen allvarligt. Man kan till exempel få syrebrist, minskad muskelkontroll, hallucinationer och påverkan på hjärtat.

Anledningen till att regeringen gett Läkemedelsverket uppdraget är fram för allt för att skydda barn och unga. 

Läkemedelsverket är en svensk myndighet som bland annat arbetar med kontroll av läkemedel och andra produkter inom läkemedelsområdet (även narkotika).

Läs mer på regeringen.se

 

Läs mer på Drugsmart: 

Sniffning och boffning

Senast uppdaterad

11 september 2023

Fler nyheter

Nyheter

Spel om pengar ökar

Spel om pengar

Nyheter

Dramaserie på Tiktok

Alkohol

Nyheter

Nio nya substanser klassade som narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger