Pandemin

Har covid-19-pandemin haft betydelse för unga och för användningen av alkohol och andra droger?

Under covid-19-pandemins början var det många länder som stängde sina grundskolor. I Sverige gjorde man inte det. Men de allra flesta gymnasieskolorna hade distansundervisning.

Folkhälsomyndigheten har gjort en undersökning om hur människor i Sverige har mått under pandemin. De flesta mådde ungefär som de gjorde innan. Men stress och problem med sömnen var lite vanligare 2020 än innan.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har ställt frågor till ungdomar i andra året på gymnasiet om hur pandemin har påverkat dem.

23%

i tvåan på gymnasiet har upplevt ökad oro sedan pandemin bröt ut

Nästan en fjärdedel svarade att de upplevt ökad oro. 8 procent sa att de varit med om att det varit mer konflikter eller bråk hemma. Om man påverkats mycket av pandemin var det också vanligare med till exempel huvudvärk och stress.

Under pandemin har många varit med om att fritid och umgänge har begränsats. Ju mer fritiden och umgänget hade begränsats, desto mindre alkohol hade man druckit. Det har också minskat rökandet.

De som påverkats mer negativt av pandemin hade högre sannolikhet för att ha använt narkotika. Med negativt menas till exempel oro, bråk hemma och att föräldrar förlorat inkomst. Det betyder inte att alla de har använt narkotika. Det är fortfarande vanligare att inte ha använt narkotika än att ha använt det.

52%

i tvåan på gymnasiet fick fritidsaktiviteter inställda efter att pandemin bröt ut

Senast uppdaterad

6 juli 2022

Våra senaste besvarade frågor

Berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Nyheter

Nyheter

Spel om pengar ökar

Spel om pengar

Nyheter

Dramaserie på Tiktok

Alkohol