Berättelse

Snack med socialtjänsten

Snack med socialtjänsten

Om man hör av sig till socialtjänsten och berättar att en förälder är beroende av alkohol eller andra droger, vad händer då? Och vad gör socialtjänsten? Hanna de Canesie är socialsekreterare och berättar om sitt jobb.

Vad gör socialtjänsten?

”Socialtjänsten jobbar med barn, unga och familjer, men även med ekonomiskt bistånd (hjälp med pengar för den som har svårt att klara av sin ekonomi) och stöd till vuxna med missbruk. Det kan vara så att man själv tar kontakt med socialtjänsten, eller att det har kommit in en orosanmälan.”

Vad är en orosanmälan?

”Det är att någon har hört av sig till socialtjänsten med sin oro. Det kan vara oro för en själv eller för att någon annan inte har det bra. Då ska socialtjänsten undersöka det”, förklarar Hanna.
”Man kan vara anonym när man hör av sig. Då är det viktigt att man direkt i samtalet berättar att man vill vara anonym. Man kan säga: jag vill göra en anonym anmälan, det gäller …”

När ska man kontakta socialtjänsten?

”Man kan göra det bara man har en fråga eller om något inte känns bra. Det kan vara något som man själv upplever, eller handla om en kompis. Man kanske tänker att ”det här känns inte okej”. Man kan alltid ringa och fråga!”, säger Hanna.

Om man hör av sig och berättar att man har en förälder som är beroende av alkohol, vad gör socialtjänsten då?

”Då behandlar socialtjänsten det som en orosanmälan. Man börjar med att kalla föräldern till ett möte för att se vad föräldern behöver hjälp med för att barn i familjen ska ha det bra och känna sig trygga.”

Vad gör du på jobbet?

”Jag jobbar på familjeenheten och har kontakt med familjehemsplacerade barn och deras familjer.”

Familjehemsplacering är en lösning när det av någon anledning inte är bäst att bo med vårdnadshavare. Det betyder att man under en kortare eller längre tid bor hos en annan familj. Samtidigt får ens vårdnadshavare stöd för att det ska bli bättre hemma.

”De allra flesta som har kontakt med soc bor kvar med sina föräldrar. Det är bara när det verkligen är tydligt att barn mår dåligt eller far illa hos föräldrarna som de får bo hos någon annan.”

Hanna har för tillfället hand om 14 stycken familjehemsplacerade barn och unga, som hon har kontakt med regelbundet. Hon åker och hälsar på i familjehemmet minst fyra gånger om året, men oftare om det behövs.

”Min roll är att vara barnets röst och se till att det fungerar bra i familjehemmet, skolan, kompisar och fritid. Jag ger också stöd och har samtal med barnets biologiska föräldrar.”

Läs mer om socialtjänsten på kollpasoc.se

 

Mer läsning på Drugsmart:

Alkohol    Problem i familjen

Senast uppdaterad

6 juli 2022

Fler berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas