Besvarad fråga

Hur farligt är det att blanda knark med medicin?

Svar

Det kan vara mycket farligt att blanda olika narkotiska preparat, alkohol och läkemedel.

Det är svårt uttala sig generellt om hur farligt det är att ta olika preparat tillsammans, eftersom det finns många läkemedel och många droger. Om substanserna påverkar samma delar av kroppen kan resultatet bli mycket farligt.

Ett exempel är att alkohol tillsammans med Tramadol kan framkalla dåsighet, yrsel och dimsyn och försämra reaktionsförmågan.

Alkohol tillsammans med vissa läkemedel ökar risken för blödning eller andningssvårigheter.

Läs mer om läkemedel

På bipacksedeln (det papper som finns i förpackningen på receptbelagda läkemedel) eller på fass.se finns information om hur mediciner får användas eller inte. Det kanske ger en uppfattning om hur farligt det kan vara att blanda olika preparat med varandra.

Senast uppdaterad

31 mars 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar