Besvarad fråga

Hur hjälper jag min förälder som dricker för mycket?

Svar

Du har inte ansvar för din förälder, även om det kan kännas så.

Försök prata med en vuxen som du litar på. Det kan vara någon i familjen, släkten eller en kompis förälder. Du kan också prata med en skolsköterska, skolkurator eller någon på ungdomsmottagningen som kan hjälpa dig vidare.

Om det känns svårt att berätta för din förälder att du tycker att hens drickande är jobbigt är ett förslag att skriva ner dina tankar och känslor i ett brev. Sedan kan du ge brevet till din förälder när hen är nykter.

Det finns hjälp att få för personer som har alkoholproblem från både vården (regionen) och från socialtjänsten (kommunen).

Din förälder behöver inte vara beroende av alkohol för att drickandet ska vara ett problem för både dig och din förälder. Det räcker med att du upplever drickandet som jobbigt, då är det ett problem.

Läs mer om problem i familjen:

Problem i familjen

Här har vi samlat ställen dit man kan höra av sig för att få hjälp och stöd:

Vart kan jag vända mig?

I en stödgrupp kan man få träffa andra unga som bor i familjer där någon dricker för mycket. Här finns en karta där du kan klicka på platsen där du bor i Sverige för att få veta vilka stödgrupper det finns där du bor:

Stödgruppskarta

Senast uppdaterad

15 februari 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 31 berättelser

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen