Besvarad fråga

Hur många promille man får ha i blodet för att köra ett fordon?

Svar

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon (till exempel en bil eller moped) med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller har narkotika i blodet. Om man har läkemedel på recept är det ok förutsatt att man kan köra på ett bra sätt. Det kan vara rattfylleri under den 0,2 promillegränsen om personen inte kan köra på bra sätt (1).

Angående alkohol så behöver man inte komma upp i 0,2 promille för att bli en sämre förare. Det är många saker som påverkar vilken effekt en viss mängd alkohol har på olika personer (eller för en och samma person från en gång till en annan). Det beror till viss del på hur van personen är vid att dricka alkohol och kroppsstorlek. Det beror även på sådant som hur mycket personen ätit och sovit och i vilken fysisk och psykisk form och sinnesstämning personen är i (1).

Det är rattfylleri om en person kör ett motordrivet fordon:

  • med minst 0,2 promille alkohol i blodet (eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften)
  • med narkotika i blodet (om det inte är medicin utskrivet av läkare)
  • men är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen inte kan köra på ett betryggande sätt

För sjöfylleri gäller under vissa förutsättningar samma promillegräns som för rattfylleri (2).

Det finns ett än allvarligare brott som kallas grovt rattfylleri. Det innebär att en person som kör ett motordrivet fordon:

  • har minst 1,0 promille alkohol i blodet (eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften)
  • är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel (läkemedel eller narkotika)
  • kör på ett sånt sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten

Det är inte alla som vet att det även är brottsligt att bidra till rattfylleribrott. Om man exempelvis är på en fest och uppmuntrar en alkoholpåverkad kompis att skjutsa en hem på moped. Även att hjälpa till genom att exempelvis kicka igång en moped åt någon som man uppfattar som full. Det kan då bedömas som brottet “medhjälp till rattfylleri”. (2)

Det finns även andra situationer som kan leda till brott om rattfylleri som är mindre kända exempelvis vid övningskörning. Enligt körkortsförordningen anses även den som har uppsikt över övningskörning som förare. Handledaren kan alltså dömas till rattfylleri om den utövar uppsikten i berusat tillstånd (2).

Senast uppdaterad

26 september 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 34 berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen