Besvarad fråga

Hur många promille man får ha i blodet för att köra ett fordon?

Svar

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon (till exempel en bil eller moped) med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller om man har narkotika i blodet. Gällande läkemedel, som i vissa fall också kan påverka körförmågan, är det bästa att fråga  läkaren som skrivit ut läkemedlet om man kan köra bil när man tagit läkemedlet (1).

Det är viktigt att bara använda sina egna läkemedel och bara ta dem enligt sin läkares anvisningar. Om man känner sig påverkad av läkemedlet eller om andra anser att man är påverkad ska man låta bli att köra. Det kan bedömas som rattfylleri om läkemedlet (både receptbelagda och icke receptbelagda) får dig att köra på ett trafikfarligt sätt (2).

När det gäller alkohol så behöver man inte komma upp i 0,2 promille för att bli en sämre förare. Vilken effekt en viss mängd alkohol har på en person kan variera beroende på faktorer som kroppsstorlek, vikt, kön, hur mycket man har ätit och hur mycket man har sovit. Det kan också vara olika från gång till gång för samma person (3).

Det är rattfylleri om en person kör ett motordrivet fordon:

  • med minst 0,2 promille alkohol i blodet (eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften)
  • med narkotika i blodet
  • så påverkad av alkohol eller annat ämne att personen inte kan köra på ett säkert sätt

För sjöfylleri gäller, under vissa förutsättningar, samma promillegräns som för rattfylleri (1,4).

Det finns ett ännu allvarligare brott som kallas grovt rattfylleri. Det innebär att en person som kör ett motordrivet fordon:

  • har minst 1,0 promille alkohol i blodet (eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften)
  • är kraftigt påverkad av alkohol eller annat medel (som läkemedel eller narkotika)
  • kör på ett sånt sätt att det innebär en stor fara för trafiksäkerheten

(1,4)

Senast uppdaterad

18 oktober 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis