Besvarad fråga

Är alkoholism ärftligt?

Svar

Risken för att utveckla beroende av alkohol, andra droger och spel om pengar är olika stor för olika människor. Det beror på gener och på vad personen utsätts för i livet (1).

Risken för att utveckla beroende av just alkohol är till stor del ärftlig. Det innebär inte att någon kommer att bli beroende av alkohol för att den har en förälder som är/har varit det. Det betyder att vissa personer har en ökad känslighet och därför ökad risk att drabbas. Det är flera olika gener som har betydelse för ärftligheten. Bland annat det som styr hur:

  • belöningssystemet reagerar
  • en person upplever berusning
  • kroppen hanterar alkoholen och dess restprodukter

(1)

Den som upplever att den mår bra under berusning och inte mår så dåligt dagen efter har högre risk att utveckla ett beroende (2). Personligheten kan också påverka om man utvecklar alkoholberoende. Att vara impulsiv ökar till exempel risken. Ens psykiska mående påverkar också, till exempel ökar risken för beroende om man har mycket ångest (1).

Gener styr även delvis hur vi förhåller oss till alkohol, till exempel hur ofta någon dricker och hur mycket per gång (1).

Det finns även gener som fungerar skyddande mot alkoholberoende på olika sätt. Men även utan genetisk sårbarhet för alkoholberoende kan en person som dricker mycket alkohol bli beroende av alkohol (1).

Källa

1. Johan Franck och Ingrid Nylander. (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

16 februari 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 31 berättelser

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen