Besvarad fråga

Hur ser omgivningen på missbruk?

Svar

Att missbruka något innebär i sig att omgivningen/samhället inte accepterar bruket. Allt kan i princip missbrukas så som exempelvis spel, mat och sex men här på drugsmart.com har vi fokus på olika typer av droger så som alkohol, narkotika och tobak. En stor skillnad mellan dessa droger är att alkohol och tobak är lagliga droger som kan brukas till en viss gräns medan all ickemedicinsk användning av narkotika anses vara missbruk. Mer om vad en drog är kan du läsa här.

Missbruk är oftast något som omgivningen önskar stoppa både för personens egen skull men också för andras skull. Ibland kan omgivningen dock se missbruk som resultatet av att personen har dålig karaktär och att personen måste skärpa sig eller liknande. Det är tecken på okunskap kring de olika typer av problem som är förknippade med droger och deras påverkan på oss människor. Ibland hörs människor prata om att någon har en missbrukspersonlighet, att en person är en ”missbrukare”. Det kan vara mycket svårt för en person att höra och det riskerar påverka personens motivation och tilltro till förändring.

Läs mer om beroende

Senast uppdaterad

21 december 2019

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 28 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar

Berättelse

Snack med socialtjänsten

Alkohol, Problem i familjen