Besvarad fråga

Vad är det för ämnen som gör att man blir beroende av knark?

Svar

De substanser som skapar beroende i narkotika är olika från preparat till preparat. Därför är det olika hur narkotikasorterna påverkar olika delar av hjärnan och dess signalsystem.

Något som är gemensamt för många narkotikasorter är deras förmåga att öka mängden dopamin i hjärnans belöningssystem. Det gör att vi känner stark tillfredsställelse.

Det förklarar inte beroendetillståndet i sig. Men det förklarar varför någon kan känna en vilja att använda narkotika. Hjärnans anpassning är en central faktor i utveckling av beroende. Använder man narkotika så ofta och under så lång tid att hjärnan anpassar sig till drogens effekter utvecklar man beroende. Individuella biologiska förutsättningar spelar också en viss roll.

Man kan säga att beroendeframkallande droger förändrar den jämna balansen som hjärnan alltid strävar efter att ha för att fungera normalt. Så länge man tar drogerna så märks inte detta så mycket. Men om droganvändandet avbryts så kommer ofta det som kallas abstinenssymptom, som gör att man mår dåligt på olika sätt.

Besvärliga abstinenssymptom kan förklara fortsatt droganvändning. Till exempel heroin är en starkt beroendeframkallande drog. Ruset ger stark eufori. Heroin har också en snabb toleransutveckling och ger ofta mycket svår abstinens kort inpå att ruset från drogen avtar.

Läs mer på Drugsmart:

Abstinens

Heroin

Källa

“Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander (2022). Kapitel 5. Studentlitteratur

Senast uppdaterad

15 juni 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen