Besvarad fråga

Vad är det för ämnen som gör att man blir beroende av knark?

Svar

De substanser som skapar beroende i narkotika är olika från preparat till preparat. På samma sätt är det mycket olika hur narkotikasorterna påverkar olika delar av hjärnan och dess signalsystem. Bildspelet “droger och hjärnan” ger detaljerad information kring några typer av narkotika och andra beroendeframkallande droger.

Ett exempel på något som är gemensamt för många narkotikasorter är deras förmåga att öka mängden tillgängligt dopamin i hjärnans belöningssystem vilket gör att vi känner stark tillfredsställelse. Detta förklarar inte beroendetillståndet i sig. Däremot förklarar det till stor del benägenheten att använda narkotika så ofta och under så lång tid det krävs för att hjärnan ska anpassa sig till drogens effekter. Hjärnans anpassning är en central faktor i beroendeutveckling och här finns det individuella biologiska förutsättningar som spelar en viss roll.

Man kan säga att tillförseln av beroendeframkallande droger förändrar en fysiologisk jämvikt som hjärnan alltid strävar efter för att fungera normalt. Så länge drogerna tillförs så märks inte detta så mycket men om droganvändandet avbryts så uppträder ofta det som kallas abstinenssymptom som en följd av detta. I vissa fall kan besvärliga abstinenssymptom i sig förklara fortsatt droganvändning. För att ta heroin som exempel (en starkt beroendeframkallande drog) så ger drogruset upphov till stark eufori, snabb toleransutveckling och ofta mycket svår abstinens kort inpå rusets avklingande.

Källa

“Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Senast uppdaterad

22 december 2020

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar