Besvarad fråga

Vad beror återfall på?

Svar

Återfall är vanliga när någon försöker sluta använda en drog. Återfall, eller bakslag i processen mot drogfrihet, är ofta en del i lärandeprocess det innebär att börja leva sitt liv på ett annat sätt än personen är van vid.

Att sluta använda en drog innebär att hantera begäret. Ofta kräver det mycket förberedelse och att en person undviker de fallgropar som finns för risken att falla tillbaka i det gamla beteendet igen.  En personen som förut kanske hanterat känslor som ångest eller nedstämdhet måste nu hantera de känslorna på ett nytt sätt. Då behövs nya verktyg för att klara av det. En del av förberedelsen är ofta att ta reda på vad man använder drogen till, vad drogen hjälper personen att hantera, vilken funktion drogen har.

Begäret efter vissa typer av droger kan upplevas som helt omöjligt att stå emot. Bruket av drogen kan exempelvis ha satt viktiga system i hjärnan ur spel. Då kan det behövas att miljön personen är i gör det omöjligt att få tag på droger. En sjukhusmiljö till exempel.

För att hjärnan ska kunna återhämta sig på bästa sätt krävs ofta total avhållsamhet från droger och att personen lyckas stå ut med att må dåligt under en tid på grund av abstinens.

Återfall kan vara otroligt jobbigt och kännas som ett nederlag, inte bara för personen själv utan även för de som finns i personens närhet. Man kanske har arbetat kring droganvändandet tillsammans med personen och varit rörande överens om 100- tals skäl till varför ett drogfritt liv vore att föredra framför droganvändandet. Och ändå föll personen tillbaka i droganvändandet.

Droganvändande är känslostyrt och tillfällesberoende vilket ställer krav på anpassning av tillvaron och rutiner. Personen kanske måste lära sig beteenden som innebär att inte utsätta sig för drogsug. Kanske behöver personen ta andra vägar till och från hemmet för att slippa passera droganvändande kompisar. Eller kanske att planera sina dagar under en tid för att inte hamna i sysslolöshet.

För den som upplever svårigheter kring återfall finns det bra hjälp via behandlingsprogram så som exempelvis återfallsprevention och det kan vara bra att involvera familj och/eller vänner som hjälp för att bibehålla drogfrihet.

Källa

Socialstyrelsen – återfallsprevention
“Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Senast uppdaterad

22 december 2020

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis