Besvarad fråga

Hur vanligt är det egentligen att ungdomar använder nätdroger?

Svar

Att nätdroger finns lättillgängliga och säljs via Internet har vi vetat länge men det är försvinnande få som använder dem enligt drogvaneundersökningen “skolelevers drogvanor”.

Sedan år 2012 ställs frågor om nätdroger (både lagliga och olagliga) i undersökningen. Under de första tre åren var det ca 4 % av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet som uppgav att de hade använt en nätdrog och hälften så många i årskurs 9. Efter det har andelen elever som rapporterat erfarenhet minskat stadigt. Resultaten för år 2019 visar på en fortsatt låg nivå. Totalt sett var det i år knappt 1 % i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som svarade att de någon gång använt en nätdrog.

Gruppen ungdomar som har använt nätdroger ligger betydligt högre än sina jämnåriga kamrater vad gäller användande av andra droger.

När det kommer till droganvändande bland ungdomar så är det fortfarande alkohol, tobak och cannabis som är de vanligaste drogerna.

Senast uppdaterad

22 december 2020

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar